444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Yetki Verilmesi

Karar No: 2015 / 92
Duyuru Tarihi: 07.12.2015

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Karar No         : 2015 / 92                                           

Karar Tarihi    : 11/12/2015

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

           

TEKLİFİN ÖZÜ: Yetki Verilmesi.

 

RAPOR:  Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

07.12.2015 tarihli Aralık Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifinin görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Yazı İşleri Müdürü Nida KILIÇEL tarafından aralık ayı meclis toplantısı birinci birleşiminde görüşülmek üzere sunulan raporda;

 

“BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan çalışanlarımızın ekonomik durumlarının düzeltilmesi ve iş verimliliklerinin arttırılması amacıyla, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesine istinaden, Sosyal Denge Sözleşmesi ile ilgili müzakerelere başlanması ve imzalanabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesi (g) fıkrasına istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu makamınızca uygun görüldüğü takdirde, yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

 

           Rapor, Plan Bütçe Komisyon Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

 

Yapılan görüşmeler soncunda yukarıdaki raporun olduğu gibi karar olarak kabul edilmesi ve raporda belirtilen hususlarda Belediye Başkanı Can TABAKOĞLU’na yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

    

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 09/12/2015

 

KARAR:Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2015 yılı Aralık ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.                             

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.