444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Yazımanayır Mahallesine Sokak İsmi Verilmesi

Karar No: 2015 / 94
Duyuru Tarihi: 11.12.2015

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Karar No         : 2015 / 94                                           

Karar Tarihi    : 11/12/2015

 

      ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

           

TEKLİFİN ÖZÜ: Yazımanayır Mahallesine Sokak İsmi Verilmesi.

 

RAPOR:  Harita ve Numarataj Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

07/12/2015 tarihli Aralık Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Harita ve Numarataj komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Aralık Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

                                               “BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

İLGİ : 17.11.2015 tarih ve 195296 sayılı Şükran ATAY imzalı dilekçe.

 

            “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” in 31.07.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olması hasebi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir Belediyesi’ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiştir.  Binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin ulusal adres veri tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla da, 5490 sayılı “nüfus hizmetleri kanununun” 69. maddesine istinaden” girmiştir denilmektedir.

           

İlgi tarih ve sayılı dilekçe ile Yazımanayır Köyü, 680 parsel sayılı taşınmaz üzerine ruhsatlı yapı yapılabilmesi için adres kayıt sistemine bağlı adresin oluşturulması istenilmektedir.

 

            İlgilisinin dilekçesi gereği yapılan inceleme ve tetkikler neticesinde yukarıda adı geçen parsel sayılı taşınmaz önünden geçen imar yolu ile birlikte 17.01.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiş olan 1 / 1000 ölçekli imar planında yeni oluşturulmuş olan imar yollarının bir çoğuna isim verilmediği mevcut bulunan yolların akslarında değişiklikler olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple;

 

1 – 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftalarında Yazımanayır Caddesi olarak isimlendirilmiş yolun 17.01.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Yazımanayır Köyü Uygulama İmar Planına uygun olarak revize edilmesi,

 

2 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftalarında Ozanlar Caddesi olarak isimlendirilmiş yolun 17.01.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Yazımanayır Köyü Uygulama İmar Planına uygun olarak revize edilmesi,

3 – İSİMSİZ1 olarak etiketlendirilmiş 7 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

4 – İSİMSİZ2 olarak etiketlendirilmiş 7 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

5 – İSİMSİZ3 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

6 – İSİMSİZ4 olarak etiketlendirilmiş 7 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

7 – İSİMSİZ5 olarak etiketlendirilmiş 7 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

8 – İSİMSİZ6 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

9 – İSİMSİZ7 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

10 – İSİMSİZ8 olarak etiketlendirilmiş 7 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

11 – İSİMSİZ9 olarak etiketlendirilmiş 7 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

12 - İSİMSİZ10 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

13 - İSİMSİZ11 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

14 - İSİMSİZ12 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

15 - İSİMSİZ13 olarak etiketlendirilmiş 7 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

16 - İSİMSİZ14 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

17 - İSİMSİZ15 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

18 - İSİMSİZ16 olarak etiketlendirilmiş 7 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

19 - İSİMSİZ17 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

20 - İSİMSİZ18 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

21 - İSİMSİZ19 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

22 – İSİMSİZ20 olarak etiketlendirilmiş 10 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

23 – İSİMSİZ21 olarak etiketlendirilmiş 10 m’lik imar yoluna isim verilmesi,

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

        

          Komisyonumuzca yapılmış olan incelemeler neticesinde;

 

1 – 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftalarında Yazımanayır Caddesi olarak isimlendirilmiş yolun 17.01.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Yazımanayır Köyü Uygulama İmar Planına uygun olarak revize edilmesine,

 

2 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftalarında Ozanlar Caddesi olarak isimlendirilmiş yolun 17.01.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Yazımanayır Köyü Uygulama İmar Planına uygun olarak revize edilmesine,

 

3 – İSİMSİZ1 olarak etiketlendirilmiş 7 m’lik imar yoluna Kaptanlar Sokak ismi verilmesi,

 

4 – İSİMSİZ2 olarak etiketlendirilmiş 7 m’lik imar yoluna Şehit Rüstem Sokak ismi verilmesi,

 

5 – İSİMSİZ3 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna Karaarslan Sokak ismi verilmesi,

 

6 – İSİMSİZ4 olarak etiketlendirilmiş 7 m’lik imar yoluna Acarlar Sokak ismi verilmesi,

 

7 – İSİMSİZ5 olarak etiketlendirilmiş 7 m’lik imar yoluna Demir Er Sokak ismi verilmesi,

 

8 – İSİMSİZ6 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna Alaattin Bey Sokak ismi verilmesi,

 

9 – İSİMSİZ7 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna Cami Altı Sokak ismi verilmesi,

 

10 – İSİMSİZ8 olarak etiketlendirilmiş 7 m’lik imar yoluna Türbe Bayırı Sokak ismi verilmesi,

 

11 – İSİMSİZ9 olarak etiketlendirilmiş 7 m’lik imar yoluna Gazi İbrahim Sokak ismi verilmesi,

 

12 - İSİMSİZ10 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna Bağ Sokak ismi verilmesi,

 

13 - İSİMSİZ11 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna Harman Mevkii Sokak ismi verilmesi,

 

14 - İSİMSİZ12 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna Kestane Çıkmazı Sokak ismi verilmesi,

 

15 - İSİMSİZ13 olarak etiketlendirilmiş 7 m’lik imar yoluna Kılıçlar Sokak ismi verilmesi,

 

16 - İSİMSİZ14 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna Taşdelen Sokak ismi verilmesi,

 

17 - İSİMSİZ15 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna Er Demir Sokak ismi verilmesi,

 

18 - İSİMSİZ16 olarak etiketlendirilmiş 7 m’lik imar yoluna Ömer Demir Sokak ismi verilmesi,

 

19 - İSİMSİZ17 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna Arpalık Sokak ismi verilmesi,

 

20 - İSİMSİZ18 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna Arslan Sokak ismi verilmesi,

 

21 - İSİMSİZ19 olarak etiketlendirilmiş 5 m’lik imar yoluna Nalbantlar Sokak ismi verilmesi,

 

22 – İSİMSİZ20 olarak etiketlendirilmiş 10 m’lik imar yoluna Elma Tarlası Sokak ismi verilmesi,

 

23 – İSİMSİZ21 olarak etiketlendirilmiş 10 m’lik imar yoluna Gürgen Sokak ismi verilmesi,

 

           Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur.11/12/2015

 

 

KARAR:Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2015 yılı Aralık ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.                                                     

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.