444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi Üvezli Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazın Geri Çekilmesi

Karar No: 2015 / 95
Duyuru Tarihi: 11.12.2015

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Karar No         : 2015 / 95                                           

Karar Tarihi    : 11/12/2015

 

      ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

           

TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi Üvezli Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazın Geri Çekilmesi.

 

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

07/12/2015 tarihli Aralık Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğü raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Aralık Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

                                               “BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

İlgi:     (a) Şile Belediye Meclisi’nin 03.12.2014 tarih ve 2014/84 sayılı kararı

            (b) 30.11.2015 tarih ve 196179 sayılı vatandaş dilekçesi

 

Şile Belediyesi Meclisinde görüşülen 1/1000 Ölçekli Üvezli Köyü Uygulama İmar Planı vatandaş ve kurum itirazları, 03.12.2014 tarih ve 2014/84 sayılı ilgi (a) Şile Belediyesi Meclis Kararıyla karara bağlanmıştır.

 

            TALEP:

            İstanbul İli, Şile İlçesi, Üvezli Mahallesi 2 pafta 12 parsel sayılı taşınmaz için 1/1000 ölçekli Üvezli Köyü Uygulama İmar Planına 14.05.2014 tarih 165298 sayı numarası ile yapılan ve müdürlüğümüzce itiraz numarası ‘‘34 (otuzdört)’’ olarak belirlenen itirazın geri çekilmesi ilgi (b) vatandaş dilekçesiyle talep edilmektedir.

 

DEĞERLENDİRME:

1/1000 ölçekli Üvezli Köyü Uygulama İmar Planına 14.05.2014 tarih ve 165298 sayı numarası ile yapılan itiraza 03.12.2014 tarih ve 2014/84 sayılı Şile Belediyesi Meclis kararı ile ‘‘ilgili kurumdan görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iade edilmesi’’ şeklinde karar verilmiştir.

            İlgi (b) vatandaş dilekçesiyle ilgi (a) Şile Belediyesi Meclis kararında itiraz numarası 34 (otuzdört) olarak geçen itirazın geri çekilmesinde müdürlüğümüzce sakınca görülmemektedir.

 

            SONUÇ:

           1/1000 ölçekli Üvezli Köyü Uygulama İmar Planına 14.05.2014 tarih 165298 sayı numarası ile yapılan ve müdürlüğümüzce itiraz numarası 34 (otuzdört) olarak belirlenen itirazın geri çekilmesi hususunun değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

 

1/1000 ölçekli Üvezli Köyü Uygulama İmar Planına 14/05/2014 tarih 165298 sayı numarası ile yapılan ve müdürlüğümüzce itiraz numarası 34(otuzdört) olarak belirlenen itirazın geri çekilmesi hususunda komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 10/12/2015

 

 

KARAR:Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2015 yılı Aralık ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.                             

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.