444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Sokak İsmi Verilmesi

Karar No: 2017 / 19
Duyuru Tarihi: 14.03.2017

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2017/19

Karar Tarihi    : 09/03/2017

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

            TEKLİFİN ÖZÜ: Sokak İsmi Verilmesi.

 

RAPOR:  Harita ve Numarataj Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

06.03.2017 tarihli Mart Ay’ı I.Dönem Meclis Toplantısından Harita ve Numarataj Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet ÇETİN tarafından Mart Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” in 31.07.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olması hasebi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir Belediyesi’ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiştir.  Binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin ulusal adres veri tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla da, 5490 sayılı “nüfus hizmetleri kanununun” 69. maddesine istinaden” girmiştir denilmektedir.

 

            24.01.2017 tarih ve 220883 sayılı DGS İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti vk. M.Başar CEYLAN imzalı dilekçe ile Değirmençayırı Mahallesi, ekli Numarataj paftasında işaretli imar yoluna isim verilmediği tespit edilmiş olup, ilgilisinin talebinin değerlendirilmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmek üzere isimsiz sokağa sokak ismi verilmesi konusunun Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunu arz ederim.

 

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Yapılan incelemeler sonucunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce talep edilen Değirmençayırı Mahallesinde mevcutta yer alan isimsiz sokağa  Nene Hatun Sokak ismi verilmesi hususunda;

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur.07/03/2017

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2017 yılı Mart ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.