444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Alacalı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Karar No: 2017 / 21
Duyuru Tarihi: 14.03.2017

T.C. 

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2017/21

Karar Tarihi    : 09/03/2017

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

            TEKLİFİN ÖZÜ: Alacalı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

06.03.2017 tarihli Mart Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ tarafından Mart Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

İlgi: (a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.06.2013 gün ve 1112 sayılı kararı

        (b) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 30.10.2013 tarih ve 1112 sayılı dağıtım yazısı

        (c) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.06.2013 tarih ve 1112 sayılı meclis kararı 13.09.2013

        (d) 08.06.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Başkanlık Oluru yazımız

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Plan teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (a) kararı ile uygun görülerek 13.09.2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli plan paftaları ve raporu kâğıt ve sayısal ortamda ilgi (b) yazıyla Belediyemize gönderilmiştir.

         5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanun 7b. Maddesine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Şile Batı Sahili Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 08.11.2013-09.12.2013 tarihleri arasında askıda kalmıştır.

         13.09.2013 tt’li 1/5000 ölçekli Şile Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’na uygun olarak ilgi (d) yazıyla Başkanlık oluru alınan Alacalı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Müdürlüğümüzce hazırlanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisine havalesini onayınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Şile İlçesi Alacalı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan Şile İlçesi Alacalı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 08/03 /2017

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

Şile Belediye Meclisinin 2017 yılı Mart ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

Oy birliğiyle karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.