444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

17.01.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Şile Yaka Köyü Uygulama İmar Planında yer alan 18.Madde Uygulama Sınırlarının Kaldırılm

Karar No: 2017 / 22
Duyuru Tarihi: 14.03.2017

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2017/22

Karar Tarihi    : 09/03/2017

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

            TEKLİFİN ÖZÜ: 17.01.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Şile Yaka Köyü Uygulama İmar Planında yer alan 18.Madde Uygulama Sınırlarının Kaldırılmasına İlişkin İmar Planı Değişikliği.

 

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

06.03.2017 tarihli Mart Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ tarafından Mart Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

İlgi:      a) 15.08.2013 gün ve 2013/54 sayılı Şile Belediyesi Meclis kararı.

b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2014 gün ve 151 sayılı kararı.

c) Şile Belediyesi - Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih 91 sayılı yazısı.

d) İhsan ÇELİK’e ait 25.04.2016 tarihli 204711 sayılı dilekçe ve

    30.11.2016 tarihli 217400 sayılı dilekçe.

e) Mevlüt YILDIRIM’a ait 25.04.2016 tarihli 204714 sayılı dilekçe.

f) Zekai GÜRBÜZ’e ait 25.04.2016 tarihli 204713 sayılı dilekçe.

g) Şerafettin YAVAŞ’a ait 25.04.2016 tarihli 204712 sayılı dilekçe.

h) Şile Belediye Başkanlığı’nın 21.10.2016 tarihli 2016/189 sayılı Başkanlık Oluru.

 

             1/1.000 Ölçekli Yaka Köyü Uygulama İmar Planı 15.08.2013 tarih ve 2013/54 sayılı İlgi-a Şile Belediyesi Meclis Kararıyla aynen uygun görülmüş; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2014 tarih ve 151 sayılı İlgi-b kararı ile tadilen uygun görülerek 17.01.2014 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkan’ınca onaylanmıştır. Söz konusu 1/1.000 ölçekli Yaka Köyü Uygulama İmar Planı ve ilgili dokümanlar, Müdürlüğümüzün İlgi-c yazısı ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iletilmiş ve 11.12.2014 - 13.01.2015 tarihleri arasında askıda kalmıştır.

         TALEP:

           İlgi (d)-(e)-(f)-(g) dilekçeler ile; 1/1000 ölçekli Yaka Köyü Uygulama İmar Planında yer alan 18.Madde Uygulama Sınırı nedeniyle vatandaşlardan şikayet alındığı ve vatandaşların mağduriyet yaşadığından bahisle, gerekli işlemlerin yapılması hususu Kurumumuzdan talep edilmiştir.

         DEĞERLENDİRME:

          İlgi (d)-(e)-(f)-(g) dilekçelere konu talep değerlendirilmiş olup; bahse konu 18. Madde Uygulama Sınırından etkilenen taşınmaz maliklerinin yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırılarak, 1/1000 ölçekli Yaka Köyü Uygulama İmar Planının uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla Şile İlçesi Yaka Köyü 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 18. Madde Uygulama Sınırlarının Kaldırılmasına Yönelik Plan Değişikliği hazırlanmıştır.

 

İlgi-h Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan “1/1000 Ölçekli Yaka Köyü Uygulama İmar Planında Yer Alan 18.Madde Uygulama Sınırlarının Kaldırılmasına Yönelik İmar Planı Değişikliği”nin, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık oluru, genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Bahse konu Plan Değişikliği dosyası incelenmiş olup; Yaka Mahallesinde 18.Madde Uygulama Sınırından etkilenen taşınmaz maliklerinin yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırılması ve 1/1000 ölçekli Yaka Köyü Uygulama İmar Planının uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla ‘18.Madde Sınırının iptal edilmesi’ yönünde hazırlanmış olan “1/1000 Ölçekli Yaka Köyü Uygulama İmar Planı değişikliği; Plan ve Proje Müdürlüğünden geldiği haliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 08/03/2017

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2017 yılı Mart ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.