444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Balibey Mahallesi, 42 Ada 120 Parsele Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Karar No: 2017 / 30
Duyuru Tarihi: 24.04.2017

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2017/30

Karar Tarihi    : 07/04/2017

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

              TEKLİFİN ÖZÜ: Balibey Mahallesi, 42 Ada 120 Parsele Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

03.04.2017 tarihli Nisan Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ tarafından Nisan Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

            İlgi: 13.02.2017 tarih ve 39098903.310.01.04-2017/17 sayılı Şile Belediye Başkanlık oluru.

            TEKLİF

Şile Merkez I. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı onama sınırları içerisinde bulunan ve İlgi Başkanlık Oluru ile Balibey Mahallesi 42 Ada 120 parseli kapsayan alan, belediyemizin hizmet sunum kalitesini arttırmaya yönelik olarak “Belediye Hizmet Alanı” lejantına alınması için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi kararı alınmış olup, teklif dosyaları yazımız ekinde sunulmuştur.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

1/1000 ölçekli UİP Değişikliği teklifinin 27.10.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile Merkez I. Etap Uygulama İmar Planı İstanbul-F23-D-08-D-2-A ve İstanbul-F23-D-08-D-2-D rumuzlu plan paftaları üzerine Müdürlüğümüzce hazırlandığı, bahse konu alanın tasdik sınırı içine alınarak, alandaki parseller üzerinde plan değişikliği yapılmıştır.

            Şile İlçesi, Balibey Mahallesi, 42 Ada 120 Parseli Kapsayan Alana Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinde;

 

1.Plan Değişikliği Onama Sınırı İçerisindeki Alan, İstanbul İli, Şile İlçesi, Balibey Mahallesi, 42 Ada 120 Parseli Kapsamaktadır.

 

2.Plan Değişikliği Onama Sınırı İçerisindeki Alan Belediye Hizmet Alanıdır.

 

3.Ayrıntılı Jeolojik- Jeoteknik Etüt Çalışması Yapılmadan Uygulama Yapılamaz.

 

4.Belirtilmeyen Hususlarda Yürürlükteki Meri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İle Meri İmar Yönetmeliği Hükümlerine Uyulacaktır.

plan notları işlenmiştir.

 

            İlgi Başkanlık oluru ile hazırlanan Balibey Mahallesi, 42 Ada 120 parseli kapsayan alana ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi yazımız ekinde olup Yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar almak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

Rapor, İmar Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

            Şile İlçesi, Balibey Mahallesi, 42 Ada 120 Parseli Kapsayan Alana Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi incelenmiş olup, Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif etmiş olduğu şekilde, uygulama yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 05/04/2017

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.