444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi Kızılcaköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Karar No: 2017 / 32
Duyuru Tarihi: 24.04.2017

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2017/32

Karar Tarihi    : 07/04/2017

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

            TEKLİFİN ÖZÜ: : Şile İlçesi Kızılcaköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

02.01.2017 tarihli Ocak Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ tarafından Nisan Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

İlgi:      a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi 08.06.2005 gün ve 171 sayılı Başkanlık Oluru

            b) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11.06.2013 gün ve 1112 sayılı kararı.

c) İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30.10.2013 tarih ve 91442078-310.01.01/2013- B.N:10770 İBB No:185959 sayılı dağıtımlı yazısı.

            d) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 13.06.2014 gün ve 967 sayılı kararı.

            e) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11.09.2014 gün ve 1306 sayılı kararı.        f) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 13.11.2014 gün ve 1586 sayılı kararı.

            g) 08.06.2015 tarih 2015/50 sayılı Başkanlık Oluru yazımız.

İlgi (a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin İlgi (b) kararı ile uygun görülerek 13.09.2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli plan paftaları ve raporu kağıt ve sayısal ortamda ilgi (c) yazıyla Belediyemize gönderilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7b. Maddesine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı 08.11.2013/09.12.2013 tarihleri arasında askı süreci tamamlanmıştır. İlgi (d),(e) ve (f) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesine yapılan itirazlar karara bağlanmıştır.

           13.09.2013 tt’li 1/5000 ölçekli Şile Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’na uygun olarak ilgi (g) yazıyla Başkanlık oluru alınan Kızılcaköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Müdürlüğümüzce hazırlanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisine havalesini onayınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

            Şile İlçesi, Kızılcaköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan Şile İlçesi Kızılcaköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,

 

Genel Hükümleri kısmının,

 

·     17. Maddesinin “…….. Emsale dahildir. Açık Çıkmalar Emsale Dahil Değildir. Açık çıkmalar …...’’ Şeklinde düzenleme yapılması,

 

         Kızılcaköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında,

 

·        F23D06C2D Paftasında yer alan ve “Tarımsal Nitelikli Alan” olarak planlanan 828, 829, 840, 856 no.lu Parsellerin, F23D06C2C Paftasında yer alan 826, 827,830 no.lu Parsellerin, 834 no.lu Parselin Bir Kısmı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak “Günübirlik Tesis Alanı” şeklinde düzenleme yapılması,

 

·        F23D06C4B Paftasında yer alan ve “Tarımsal Nitelikli Alan” olarak planlanan 790, 789, 798, 941, 942, 943, 952, 953, 955, 956, 957,958, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 1209 no.lu Parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak “Gelişme Konut Alanı” şeklinde düzenleme yapılması,

 

·        F23D06C2D Paftasında yer alan ve “Tarımsal Nitelikli Alan” olarak planlanan 832, 833, 835, 837, 839, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850,851, 857 no.lu Parsellerin, F23D06C2C Paftasında yer alan 836, 838 no.lu Parsellerin, 834 no.lu Parselin Bir Kısmı ve F23D06C3C Paftasında yer alan 978, 981, 982, 983 no.lu Parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak “Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı” şeklinde düzenleme yapılması,

 

·         F23D06C3C Paftasında yer alan ve “Tarımsal Nitelikli Alan” olarak planlanan 990, 992, 993, 994, 996, 997, 998, 999 no.lu Parsellerin, F23D06C4C Paftasında yer alan 1047, 1048, 1060 no.lu Parsellerin ve F23D11B1B Paftasında yer alan 1063, 1065 no.lu Parsellerin ve F23D011B2A Paftasında yer alan 1000, 1002, 1003, 1004 no.lu Parsellerin ve 1005 no.lu Parselin Bir Kısmı, F23D011B2B Paftasında yer alan 1001 no.lu Parsellerin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak "Ağaçlandırılacak Alan” şeklinde düzenleme yapılması,

 

·        F23D011B2A Paftasında yer alan ve “Tarımsal Nitelikli Alan” olarak planlanan 1007, 1008, 1010 no.lu Parsellerin ve F23D011B2B Paftasında yer alan 485 parsel ve 483 Parselin Bir Kısmı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak "Ağaçlandırılarak Korunacak Alan” şeklinde düzenleme yapılması,

 

·        Plan paftaların da bu doğrultuda gereken düzenlemelerin Planlama Müdürlüğü tarafından yapılması, plan paftalarının bu doğrultuda dijital ortamda tekrar üretilmesi ve plan dağıtım işlerinin dijital ortamda üretilen paftalar üzerinden yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 05/04/2017

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.