444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Parsele özgü kamu yararı kararı iptali

Karar No: 2017 / 55
Duyuru Tarihi: 12.07.2017

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2017/55

Karar Tarihi    : 07/07/2017

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

            TEKLİFİN ÖZÜ: : Parsele özgü kamu yararı kararı iptali.

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

03.07.2017 tarihli Temmuz Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Temmuz Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

            İlgi: 07.05.1999 tarih 01 sayılı Şile Belediye Başkanlığı Meclis kararı.

 

            İlgi meclis kararının ikinci gündem maddesinde; “Mülkiyeti Belediyemize ait, içerisinde bahse konu Şile İlçesi Balibey Mahallesinde kayıtlı 379 ada 9 parsel sayılı taşınmazın da bulunduğu mülkler hakkında kamu yararına tahsis hususunda karar alınmıştır.

 

            2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 26. Maddesinde; “Mal sahibinin kabul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilebilir. Kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın değeri, idarenin ihale komisyonunca yoksa bu amaçla kuracağı bir komisyonca tespit edilir. Taşınmaz mal bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit olarak karşılanır. Ancak idarenin vereceği taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde yüzyirmisini aşamaz.” denmektedir.

 

            Bu doğrultuda; bahse konu Balibey Mahallesinde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait olan 400,07 m² yüzölçümlü 379 ada 9 parsel sayılı taşınmazın Başkanlığımız bünyesinde kamulaştırmaya esas takas/trampa işlemlerinde kullanılması düşünüldüğünden, ilgi meclis kararı ile alınan “Kamu yararına tahsis” kararının Balibey mahallesi, 379 ada 9 parsel bakımından kaldırılması hususunu meclise havalesini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif raporu incelenmiş olup komisyonumuzca uygun görülmüştür.

           Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 05/07/2017

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2017 yılı Temmuz ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.