444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzasında Kalan 13 Köyde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notlarının "Tarım

Karar No: 2017 / 72
Duyuru Tarihi: 15.09.2017

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2017/72

Karar Tarihi    : 15/09/2017

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ:  Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzasında Kalan 13 Köyde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notlarının "Tarımsal Nitelikli Turizm Alanları" Başlığına Plan Notu Eklenmesine İlişkin İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün İtirazı.

 

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

11.09.2017 tarihli Eylül Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Eylül Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İlgi:   a) T.C. İstanbul Valiliği – İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün

21/04/2017 tarihli 60319257-235.06.01[235.06.01]-E.1009043 sayılı yazısı.

b) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğünün 03.04.2017

tarihli ve 91442078-310.01.02/2016/ 16637 BN:1738 İBB:64180 sayılı yazısı.

c) İBBB’na ve Şile Belediye Başkanlığı’na yazılan 09.01.2015 tarihli ve

181424-3457 sayılı yazı.

 

İlgi-a yazıda; 

İlgi-b yazı ile 17/01/2014 t.t'li 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Ağaçdere Köyü, Çengilli Köyü, Değirmençayırı Köyü, Geredeli Köyü, Hasanlı Köyü, Kalemköy Köyü, Karabeyli Köyü, Osmanköy Köyü, Sortullu Köyü, Teke Köyü, Yaka Köyü, Yaylalı Köyü ve Yazımanayır Köyü Uygulama İmar Planları Plan notlarının "Tarımsal Nitelikli Turizm Alanları" başlığına plan notu eklenmesine ilişkin Şile Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü'nün teklifi, Şile Belediye Meclisi'nin 04/05/2016 gün ve 2016/58 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletildiği ve söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları plan notu Değişikliği teklifinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24/11/2016 gün ve 2069 sayılı kararı ile İstanbul Büyükşehir Başkanlığınca 28/11/2016 tarihinde onandığı ve askı işlemlerinin Şile Belediye Başkanlığınca yürütülmekte olduğunun bildirildiği belirtilmiştir.

 

İlgi-a yazıda; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve Şile Belediye Başkanlığına yazılan İlgi-c yazıdaki Kurum görüşlerinin geçerliliğini koruduğu ifade edilmiştir.

 

İlgi-a yazıda;

İlgi-b Kurum görüşünde "Tarım Alanı" olarak belirtilen alanların, daha önceden Tarım İl Müdürlüğü’ne gönderilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında "Tarımsal Nitelikli Turizm Alanları" olarak belirtildiğinin görüldüğünden

bahisle; "Tarımsal Nitelikli Turizm Alanları" nm 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında "Tarım dışı faaliyet" olmasından dolayı, bu hususun İlgi-c Kurum görüşü doğrultusunda "Tarım Alanı" olarak düzeltilmesi gerektiği ifade edilmiş;

19/07/2005 tarihli ve 25880 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 25. Maddesi ile 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi "Tarım arazileri. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere plânlanamaz." hükmü gereği

İlgi-b yazı ekinde gönderilen paftaların, İlgi-c kurum görüşü doğrultusunda düzeltilmesi talep edilmiştir.

İlgi yazılar ekte sunulmuş olup;  yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar almak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

17/01/2014 t.t'li 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Ağaçdere Köyü, Çengilli Köyü, Değirmençayırı Köyü, Geredeli Köyü, Hasanlı Köyü, Kalemköy Köyü, Karabeyli Köyü, Osmanköy Köyü, Sortullu Köyü, Teke Köyü, Yaka Köyü, Yaylalı Köyü ve Yazımanayır Köyü Uygulama İmar Planları Plan notlarının "Tarımsal Nitelikli Turizm Alanları" başlığına plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları plan notu Değişikliklerine İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan itiraz incelenmiş olup; üst ölçekli 1/5000 Ölçekli Plan kararlarına ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 13/09/2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2017 yılı Eylül ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.