444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

UİP-12778,1 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Geredeli Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin İl Gıda, Tar

Karar No: 2017 / 73
Duyuru Tarihi: 15.09.2017

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2017/73

Karar Tarihi    : 15/09/2017

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ:  UİP-12778,1 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Geredeli Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün İtirazı.

 

 

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

11.09.2017 tarihli Eylül Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Eylül Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İlgi:   a) T.C. İstanbul Valiliği – İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün

01/06/2017 tarihli 60319257-235.06.01-E.1365402 sayılı yazısı.

b) İBB’nin 22.05.2017 tarihli ve 91442078-2379 sayılı yazısı.

c) İBBB’na ve Şile Belediye Başkanlığı’na yazılan 09.01.2015 tarihli ve

181424-3457 sayılı yazı.

 

 

İlgi-a yazıda; 

İlgi-b yazı ile 21.02.2017 tarihinde onaylanan UİP-12778,1 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Geredeli Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne ilişkin askı işlemlerinin 3194 sayılı yasanın 8. maddesine göre Şile Belediye Başkanlığınca yapılması hususunun belirtildiği ifade edilmekte ve Tarım İl Müdürlüğü’nün İlgi-c kurum görüşünde tarım dışı amaçlı kullanımı uygun görülmeyen alanların bazı kısımlarının Konut Alanı, Yol (parseller arasında bulunan mevcut kadastral yolların tarım arazileri kullanılarak genişletilmesi ve yeni yol açılması şeklinde) vb. şeklinde planlandığının tespit edildiği bildirilmektedir.

 

İlgi-a yazıda;

19/07/2005 tarihli ve 25880 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 25. Maddesi ile 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesine eklenen "Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere plânlanamaz." hükmüne istinaden bahse konu planın ilgili kısımlarının, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri gereği verilen İlgi-c kurum görüşü doğrultusunda düzeltilmesi gerektiği ifade edilmiş ve UİP-12778,1 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Geredeli Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kurum görüşü doğrultusunda düzeltilmesi talep edilmiştir.

 

İlgi yazılar ekte sunulmuş olup;  yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar almak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Geredeli Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliğine İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan itiraz incelenmiş olup; üst ölçekli 1/5000 Ölçekli Plan kararlarına ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 13/09/2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2017 yılı Eylül ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.