444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şuayipli Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Karar No: 2017 / 77
Duyuru Tarihi: 11.10.2017

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2017/77

Karar Tarihi    : 09/10/2017

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ:  Şuayipli Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.

 

RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

02.10.2017 tarihli Ekim Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Ekim Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İlgi:        a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi 08.06.2005 gün ve 171 sayılı Başkanlık Oluru.

b) 17.03.2016 gün ve 479 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

c) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 09.05.2016 gün ve 91442078-310.01.02/2016/3262 BN:2363 İBB:90999 sayılı yazısı.

d) 21.11.2016 tarih 2016/176 sayılı Başkanlık Oluru.

 

İlgi (a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap Nazım İmar Planı teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin İlgi (b) kararı ile uygun görülerek 18.03.2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.

 

 

Söz konusu 1/5000 ölçekli plan paftaları ve raporu kâğıt ve sayısal ortamda İlgi (c) yazıyla Belediyemize gönderilmiş olup; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7b. Maddesine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap Nazım İmar Planı 18.05.2016- 16.06.2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

 

İlgi (b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2016 tarih ve 479 sayılı kararı ile onaylanan 18.03.2016 tt’li Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap Nazım İmar Planı’na uygun olarak; İlgi (d) Başkanlık Oluru alınan “Şuayipli Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” Müdürlüğümüzce hazırlanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi gereğince karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisine havalesini onayınıza arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

            Şile İlçesi, Şuayipli Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,

·         Mevcut köy yerleşik alan sınırında bulunan, minimum yapılaşma koşullarını sağlayamayan, kısmen tarım, kısmen konut alanında kalan parsellerin yapılaşma koşullarını sağlayacak şekilde Ek-1 Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi,

·         Mevcut köy yerleşik alan sınırında bulunan, kısmen tarım alanı, kısmen konut alanı lejantında kalan parsellerden, imar adaları içerisinde kalan alanların plan bütünlüğünün ve hiyerarşisisin sağlanması için Ek-2 Bilgi Paftasında, Mevcut Konut Alanı (E:0.35), gösterildiği şekliyle düzenlenmesi,

·         Mevcut köy yerleşik alan sınırında bulunan alanın, plan bütünlüğü sağlanması için, Ek-3 Bilgi Paftasında, Mevcut Konut Alanı (E:0.35), gösterildiği şekliyle düzenlenmesi,

·         Şuayipli Mahallesi 96 ve 973 parsellerin hâlihazırda üzerinde yapı bulunması ve yakın çevresinde bölgenin park alanı ihtiyacını karşılayacak 4 adet Park Alanının bulunması nedeniyle Park Alanı lejantında kalan kısmının Ek-4 Bilgi Paftasında, Gelişme Konut Alanı (E:0.20), gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde,

 

            Planlama Müdürlüğü tarafından, plan paftalarının bu doğrultuda dijital ortamda tekrar üretilmesi ve plan dağıtım işlerinin dijital ortamda üretilen paftalar üzerinden yapılması Komisyonumuzca tadilen kabul edilmiştir.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 04/10/2017

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2017 yılı Ekim ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.