444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Fazla Çalışma Ücreti.

Karar No : 2018 / 03
Duyuru Tarihi: 08.01.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Karar No         : 2018/03

Karar Tarihi   : 02/01/2018

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ :Fazla Çalışma Ücreti.

 

TALEP: Bu konuda Yazı İşleri Müdürü Nida KILIÇEL’in hazırladığı  rapor okundu.

 

RAPOR:

“BAŞKANLIK MAKAMINA

 

Zabıta ve itfaiye çalışanlarının 2018 yılına ilişkin maktu mesaileri, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının K Cetvelinin “B. Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” bölümünde şöyle yer almaktadır.  

 

“B. Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti: Aylık Maktu Miktar

 

1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

- 10.000’e kadar olanlar için 263 Türk Lirasını,

- 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 282 Türk Lirasını,

- 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 312 Türk Lirasını,

- 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 352 Türk Lirasını,

- 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 420 Türk Lirasını,

- 1.000.001’den fazla olanlar için 487 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğeri büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 487 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye sınırları içerisindekiler için 648 Türk Lirasını,

geçemez.

 

2- Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.

3- Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;

a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,

b) Bir yılda toplam 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,

ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.”

 

          Ayrıca,  5216 sayılı Kanunla Büyükşehir sınırları içerisine alınan belediyeler için sorun olan konu ortadan kaldırılmış olup; 2018 yılında Belediyemiz Zabıta personeline verilecek maktu fazla mesai ücreti Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerine bağlı ilçe ve alt kademe belediyelerinde 648 TL olarak belirlenmiş olduğundan 31/12/2017 tarih ve 30287 mükerrer sayılı R.G’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 7066 sayılı 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri gereğince 2018 yılında Belediyemiz Zabıta personeline verilecek olan fazla mesai ücretinin karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim.

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Ocak ayı toplantısının birinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.