444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Denetim Komisyonu Üye Seçimi

Karar no : 2018 / 04
Duyuru Tarihi: 08.01.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2018/04

Karar Tarihi   : 02/01/2018

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

           

TEKLİFİN ÖZÜ: Denetim Komisyonu Üye Seçimi.

 

TALEP: Yazı İşleri Müdürü Nida KILIÇEL tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

RAPOR:

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesinde “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur ”denilmektedir.

 

İlgili madde gereğince gizli oyla 3 adet denetim komisyonu üyesi seçilmesi için evrakın meclise havalesini tensiplerinize arz ederim.

 

KARAR: Yapılan gizli oylama neticesinde  Şefik ATEŞ 12 oy, Hasan ÇİFTÇİ 12 oy, Sultan KAYMAZ 10 oy aldılar.

 

Şile Belediyesi Meclisinin 2018 yılı Ocak Ayı Meclis toplantısının birinci birleşiminde,

 

Denetim Komisyonuna  Şefik ATEŞ, Hasan ÇİFTÇİ ve Sultan KAYMAZ oy çokluğuyla seçildiler.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.