444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Tahsis.

Karar No : 2018 / 06
Duyuru Tarihi: 08.01.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Karar No         : 2018/06

Karar Tarihi   : 02/01/2018

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ :Tahsis.

 

TALEP: Bu konuda Plan Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ’ın hazırladığı  rapor okundu.

 

RAPOR:

“BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İlgi:        a)27.12.2017 tarih ve 939 sayılı Şile Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü yazısı  

b) 06/12/2017 tarih 2017/95 sayılı meclis kararımız.

 

             İlgi (a) yazıda; Şile ilçesi Balibey Mahallesi 1025 ada 4 parsel sayılı Şile Belediye Başkanlığı Mülkiyetindeki taşınmazın Cami yeri için Diyanet İşleri Başkanlığı adına Şile Müftülüğüne tahsis edilmesi talep edilmiştir.

            Bahse konu taşınmaz; 27.10.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli “Şile Merkez 1. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında tescil zabıta dışı alanda “Park alanı” lejantında kalmakta iken İstanbul Büyükşehir Belediyesinde onaylanan 24.07.2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli UİP tadilatı ile bölgedeki Dini Tesis (Cami alanı) ihtiyacı doğrultusunda “Dini Tesisler Alanı” lejantına alınmıştır.

            Ayrıca söz konusu plan değişikliğine “bahse konu bölgede dini tesis alanına gerek olmadığı, park ve spor alanlarına ihtiyaç duyulduğu” gerekçesiyle itiraz edilmiş olup Belediyemiz İmar komisyonunda plan değişikliğine yapılan itirazlar uygun görülmemiş ve ilgi (b) meclis kararıyla itirazlar ret edilmiştir.

            Bu doğrultuda; Tapu Müdürlüğünce mülkiyeti Belediyemiz adına tescillenen, Şile ilçesi Balibey Mahallesinde kayıtlı 1025 ada 4 parselde kayıtlı 2175,41 m² yüzölçümlü taşınmazın; Cami yeri için Şile Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğüne; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Madde (e) bendi gereği 29 yıllığına tahsis edilmesi konusunun meclise havalesini arz ederim.

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Ocak ayı toplantısının birinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.