444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Yardım

Karar No : 2018 / 07
Duyuru Tarihi: 11.01.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2018/07

Karar Tarihi   : 05/01/2018

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ: Yardım.

 

RAPOR:  Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

02.01.2018 tarihli Ocak Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen raporun görüşülmesine geçildi.

 

KONUNUN ÖZÜ: Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Şefik ATEŞ tarafından Ocak Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

2018 Yılı bütçesinden belli bir oranda ilçemizde amatör ligler bazında spor faaliyeti gösteren kulüplerimize Şile Spor ve Şile Yıldız Spor Kulübüne yardım verilmesini meclisimizden arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesi gereğince “ Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclis kararıyla ödül verilebilir” denilmektedir. Belediyemiz 2018 Yılı Bütçesinden 5393 Sayılı Belediye Kanunun ek fıkra (b) bendi uyarında, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeleri için binde on ikisini geçemez. Bu bağlamda ilçemizde bulunan amatör spor kulüplerine,   kulüplerin bulundukları lig statüsü, giderleri ve sermaye gelirleri göz önüne alındığında, yapılan oranlamalar neticesinde; Şile Yıldız Spor Kulübüne 85.000,00 TL  (Seksenbeşbin Türk Lirası) ve Şile Spor’a 15.000,00 TL ( Onbeşbin Türk Lirası) nakdi yardım yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur. 04/01/2018

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Ocak ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.