444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Tahsis ve Kiralama

Karar No: 2018 / 11
Duyuru Tarihi: 08.02.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Karar No         : 2018/11

Karar Tarihi    : 05/02/2018

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ :Tahsis ve Kiralama

 

TALEP: Bu konuda Destek Hizmetleri Müdür Vekili Ömer Galip PINAR’ın hazırladığı  rapor okundu.

 

RAPOR:

“BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İlgi: Şile Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 24.01.2018 tarih ve (91244).2018/29 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait mevcut hizmet binalarının hizmeti karşılamada yetersiz kaldığından hizmet kalitesinin verimliliğin arttırılması maksadıyla, yeni hizmet binası yapılıncaya kadar Hacıkasım Mahallesi 7 ada, 5 nolu parselde kayıtlı Hacıkasım Mahallesi Balcı Sokak No:10/A adresinde kain Şile Polis Merkezi Amirliği yanında bulunan Şile Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ait binanın Belediyemizce kiralanması ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsisi talep edilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 15/a maddesinde “Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.” hükmü yer almakta olup, aynı yasanın 18/p maddesinde kamu hizmeti için yapılacak kiralama ve tahsise karar vermenin meclisin görev ve yetkisinde bulunduğu belirtilmiştir.

Bu sebeple ilgi talep kapsamında; söz konusu binanın, Şile Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kiralanarak, Şile İlçe Emniyet Müdürlüğüne hizmet binası olarak tahsisi hususunda karar almak ve alınacak karar doğrultusunda ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun Meclise havalesini arz ederim.

           

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda söz konusu binanın, Şile Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kiralanarak, Şile İlçe Emniyet Müdürlüğüne hizmet binası olarak tahsisi ve ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Belediye Başkanı Mimar Can TABAKOĞLU’na yetki verilmesi;

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Şubat ayı toplantısının birinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.