444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi Kalem Mahallesi Sokak İsmi Değişikliği

Karar No : 2018 / 12
Duyuru Tarihi: 08.02.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2018/12

Karar Tarihi    : 05/02/2018

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi Kalem Mahallesi Sokak İsmi Değişikliği.

                                                                             

RAPOR:  Harita ve Numarataj Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

06/12/2017 tarihli Aralık Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Harita ve Numarataj Komisyonuna yetki verilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü sokak ismi verilmesi raporunun görüşülmesine geçildi.

 

KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Şubat Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

         İLGİ: 06.11.2017 tarih ve 236567 sayılı Seyfettin Kesik ve Hiss. vk. Yılmaz Urkun imzalı dilekçe.

 

            “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” in 31.07.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olması hasebi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir Belediyesi’ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiştir.  Binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin ulusal adres veri tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla da, 5490 sayılı “nüfus hizmetleri kanununun” 69. maddesine istinaden” girmiştir denilmektedir.

            İlgi tarih ve sayılı dilekçe ile Kalem Mahallesi 4608 parsel sayılı taşınmazın çevresinde bulunan imar yollarının sokak ismi olmadığı tarafımıza bildirilmiş olup, sokak isimlerinin verilmesi ve adres kayıt sisteminde oluşturulması istenilmektedir.

            İlgilisinin dilekçesi gereği yapılan inceleme ve tetkikler neticesinde yukarıda adı geçen parsel sayılı taşınmaz önünden geçen imar yolu ile birlikte 17.01.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kalem Köyü Uygulama İmar Planında oluşturulmuş olan imar yollarının birçoğuna isim verilmediği, mevcut bulunan yolların akslarında değişiklikler olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple;

 

1 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Seydi Ali Reis Caddesi olarak isimlendirilmiş yolun aksının uzatılması,

2 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Geçit Sokak olarak isimlendirilmiş yolun aksının uzatılması,

3 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Yasemen Sokak olarak isimlendirilmiş yolun aksının uzatılması,

4 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Tepebaşı Sokak olarak isimlendirilmiş yolun aksının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre revize edilmesi,

5 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Karagöz Sokak olarak isimlendirilmiş yolun aksının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre revize edilmesi,

6 - İSİMSİZ-1 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

7 - İSİMSİZ-2 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

8 - İSİMSİZ-3 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

9 - İSİMSİZ-4 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

10 - İSİMSİZ-5 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

11 - İSİMSİZ-6 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

12 - İSİMSİZ-7 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

13 - İSİMSİZ-8 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

14 - İSİMSİZ-9 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

15 - İSİMSİZ-10 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

16 - İSİMSİZ-11 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

17 - İSİMSİZ-12 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

18 - İSİMSİZ-13 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

19 - İSİMSİZ-14 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

20 - İSİMSİZ-15 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

21 - İSİMSİZ-16 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

22 - İSİMSİZ-17 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

23 - İSİMSİZ-18 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

24 - İSİMSİZ-19 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

25 - İSİMSİZ-20 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

26 - İSİMSİZ-21 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

27 - İSİMSİZ-22 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

28 - İSİMSİZ-23 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

29 - İSİMSİZ-24 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

30 - İSİMSİZ-25 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

31 - İSİMSİZ-26 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

32 - İSİMSİZ-27 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

33 - İSİMSİZ-28 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

34 - İSİMSİZ-29 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

35 - İSİMSİZ-30 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

36 - İSİMSİZ-31 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

37 - İSİMSİZ-32 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

38 - İSİMSİZ-33 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

39 - İSİMSİZ-34 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

40 - İSİMSİZ-35 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

      İlgilisinin talebinin değerlendirilmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmek üzere yol aksının uzatılması, yol aksının revize edilmesi ve isimsiz imar yollarına isim verilmesi konularının Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunu arz ederim.

                                                          

 

          KOMİSYON GÖRÜŞÜ

        

          Komisyonumuzca yapılmış olan incelemeler neticesinde;

 

1 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Seydi Ali Reis Caddesi olarak isimlendirilmiş yolun aksının uzatılması,

2 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Geçit Sokak olarak isimlendirilmiş yolun aksının uzatılması,

3 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Yasemen Sokak olarak isimlendirilmiş yolun aksının uzatılması,

4 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Tepebaşı Sokak olarak isimlendirilmiş yolun aksının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre revize edilmesi,

5 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Karagöz Sokak olarak isimlendirilmiş yolun aksının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre revize edilmesi,

6 - İSİMSİZ-1 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Abbaslar Sokak ismi verilmesi,

7 - İSİMSİZ-2 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Tüfekçi Sokak ismi verilmesi,

8 - İSİMSİZ-3 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Kirazcılar Sokak ismi verilmesi,

9 - İSİMSİZ-4 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Uçarlar Sokak ismi verilmesi,

10 - İSİMSİZ-5 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Çetinoğlu Sokak ismi verilmesi,

11 - İSİMSİZ-6 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Turpçu Sokak ismi verilmesi,

12 - İSİMSİZ-7 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Pomakoğlu Sokak ismi verilmesi,

13 - İSİMSİZ-8 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Kalemoğlu Sokak ismi verilmesi,

14 - İSİMSİZ-9 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Uzunoğlu Sokak ismi verilmesi,

15 - İSİMSİZ-10 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Düz Tarla Sokak ismi verilmesi,

16 - İSİMSİZ-11 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Tepe Bayırı Sokak ismi verilmesi,

17 - İSİMSİZ-12 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Kalpakçıoğlu Sokak ismi verilmesi,

18 - İSİMSİZ-13 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Tiryaki Sokak ismi verilmesi,

19 - İSİMSİZ-14 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Sönmezler Sokak ismi verilmesi,

20 - İSİMSİZ-15 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Molla Sokak ismi verilmesi,

21 - İSİMSİZ-16 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Titiz Sokak ismi verilmesi,

22 - İSİMSİZ-17 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Mumcu Sokak ismi verilmesi,

23 - İSİMSİZ-18 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Seda Sokak ismi verilmesi,

24 - İSİMSİZ-19 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Kavaklık Sokak ismi verilmesi,

25 - İSİMSİZ-20 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Hoşseda Sokak ismi verilmesi,

26 - İSİMSİZ-21 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Dağ Kavağı Sokak ismi verilmesi,

27 - İSİMSİZ-22 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Depo Yolu Sokak ismi verilmesi,

28 - İSİMSİZ-23 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Kaba Ağaç Sokak ismi verilmesi,

29 - İSİMSİZ-24 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Serince Sokak ismi verilmesi,

30 - İSİMSİZ-25 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Serinlik Sokak ismi verilmesi,

31 - İSİMSİZ-26 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Asalet Sokak ismi verilmesi,

32 - İSİMSİZ-27 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Tebessüm Sokak ismi verilmesi,

33 - İSİMSİZ-28 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Yayladere Sokak ismi verilmesi,

34 - İSİMSİZ-29 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Türkeli Sokak ismi verilmesi,

35 - İSİMSİZ-30 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Bahçedere Sokak ismi verilmesi,

36 - İSİMSİZ-31 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Şanlıdere Sokak ismi verilmesi,

37 - İSİMSİZ-32 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Yazmalı Sokak ismi verilmesi,

38 - İSİMSİZ-33 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Akçakent Sokak ismi verilmesi,

39 - İSİMSİZ-34 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Kiremitlik Sokak ismi verilmesi,

40 - İSİMSİZ-35 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Baraj Altı Sokak ismi verilmesi,

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur.02/02/2018

 

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Şubat ayı toplantısının birinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.