444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi Ağaçdere Mahallesi Sokak İsmi Değişikliği

Karar No : 2018 / 14
Duyuru Tarihi: 08.02.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2018/14

Karar Tarihi    : 05/02/2018

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi Ağaçdere Mahallesi Sokak İsmi Değişikliği.

 

RAPOR:  Harita ve Numarataj Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

06/12/2017 tarihli Aralık Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Harita ve Numarataj Komisyonuna yetki verilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü sokak ismi verilmesi raporunun görüşülmesine geçildi.

 

KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Şubat Ayı Meclis Toplantısı Birinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İlgi: 05.12.2017 tarih ve 238388 sayılı Muhammet Halil Boylu vk. Cansu Argut imzalı dilekçe.

 

            “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” in 31.07.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olması hasebi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir Belediyesi’ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiştir.  Binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin ulusal adres veri tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla da, 5490 sayılı “nüfus hizmetleri kanununun” 69. maddesine istinaden” girmiştir denilmektedir.

           

İlgi tarih ve sayılı dilekçe ile Ağaçdere Mahallesi 1093 parsel sayılı taşınmazın çevresinde bulunan imar yollarının sokak ismi olmadığı tarafımıza bildirilmiş olup, sokak isminin verilmesi ve adres kayıt sisteminde oluşturulması istenilmektedir.

 

            İlgilisinin dilekçesi gereği yapılan inceleme ve tetkikler neticesinde yukarıda adı geçen parsel sayılı taşınmaz önünden geçen imar yolu ile birlikte 17.01.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiş olan 1 / 1000 ölçekli Ağaçdere Mahallesi Uygulama İmar Planında oluşturulmuş olan imar yollarının bir çoğuna isim verilmediği, mevcut bulunan yolların akslarında değişiklikler olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple;

 

1 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Meriç Sokak olarak isimlendirilmiş yolun aksının uzatılması ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre revize edilmesi,

2 - İSİMSİZ-1 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

3 - İSİMSİZ-2 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

4 - İSİMSİZ-3 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

5 - İSİMSİZ-4 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

6 - İSİMSİZ-5 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

7 - İSİMSİZ-6 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

8 - İSİMSİZ-7 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

9 - İSİMSİZ-8 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

10 - İSİMSİZ-9 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

11 - İSİMSİZ-10 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

12 - İSİMSİZ-11 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

13 - İSİMSİZ-12 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

14 - İSİMSİZ-13 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

15 - İSİMSİZ-14 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

16 - İSİMSİZ-15 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

17 - İSİMSİZ-16 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

18 - İSİMSİZ-17 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

19 - İSİMSİZ-18 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

20 - İSİMSİZ-19 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

21 - İSİMSİZ-20 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

22 - İSİMSİZ-21 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

23 - İSİMSİZ-22 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna isim verilmesi,

 

      İlgilisinin talebinin değerlendirilmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmek üzere yol aksının uzatılması, yol aksının revize edilmesi ve isimsiz imar yollarına isim verilmesi konularının Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunu arz ederim.

 

          KOMİSYON GÖRÜŞÜ

          Komisyonumuzca yapılmış olan incelemeler neticesinde;

 

1 - 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Meriç Sokak olarak isimlendirilmiş yolun aksının uzatılması ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre revize edilmesi,

2 - İSİMSİZ-1 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Nalbantoğlu Sokak ismi verilmesi,

3 - İSİMSİZ-2 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Elmalık Sokak ismi verilmesi,

4 - İSİMSİZ-3 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Fındıklı Sokak ismi verilmesi,

5 - İSİMSİZ-4 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Elmacık Sokak ismi verilmesi,

6 - İSİMSİZ-5 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Dilsizoğlu Sokak ismi verilmesi,

7 - İSİMSİZ-6 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Sezeroğlu Sokak ismi verilmesi,

8 - İSİMSİZ-7 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Özdemirler Sokak ismi verilmesi,

9 - İSİMSİZ-8 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Fundalık Sokak ismi verilmesi,

10 - İSİMSİZ-9 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Mertcan Sokak ismi verilmesi,

11 - İSİMSİZ-10 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Dere Çayırı Sokak ismi verilmesi,

12 - İSİMSİZ-11 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Gönüllü Sokak ismi verilmesi,

13 - İSİMSİZ-12 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Dere Çıkmazı Sokak ismi verilmesi,

14 - İSİMSİZ-13 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Akan Dere Sokak ismi verilmesi,

15 - İSİMSİZ-14 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Berrak Dere Sokak ismi verilmesi,

16 - İSİMSİZ-15 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Pıtırcık Sokak ismi verilmesi,

17 - İSİMSİZ-16 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Kara Erik Sokak ismi verilmesi,

18 - İSİMSİZ-17 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Arılar Sokak ismi verilmesi,

19 - İSİMSİZ-18 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Ceylanoğlu Sokak ismi verilmesi,

20 - İSİMSİZ-19 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Uzundere Sokak ismi verilmesi,

21 - İSİMSİZ-20 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Kök Pınar Sokak ismi verilmesi,

22 - İSİMSİZ-21 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Geyikli Sokak ismi verilmesi,

23 - İSİMSİZ-22 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Esenler Sokak ismi verilmesi,

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur.24/01/2018

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Şubat ayı toplantısının birinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.