444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi Kurna Mahallesi 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları.

Karar No : 2018 / 17
Duyuru Tarihi: 14.02.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No         : 2018/17

Karar Tarihi    : 09/02/2018

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi Kurna Mahallesi 1/1.000 Ölçekli   Uygulama İmar Planı İtirazları.

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

05.02.2018 tarihli Şubat Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

  KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Şubat Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

a)      İlgi: 14/06/2017 tarih ve 883 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı                           

b)      13.10.2017 tarih ve 8953-BN:5353 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı.

c)      Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün  20.10.2017  tarih ve 2017/8690 sayılı yazısı.

d)      Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve E.3469  sayılı yazısı.

e)      Plan ve Proje Müdürlüğünde 1-2017/11135, 2-2017/11307, 3-2017/11309, 5-2017/11946, 6-2017/11949, 7-2017/12345, 8-2017-12393, 9-2017/11446,  10-2017-11396,11-2017/12422, 12-2017/12243, 13-2017/12416, 14-12415, 15-2017/12141, 16-2017/10852, 17-2017/10362, 18-2017/11453, 19-2017/11104, 20-2017/11455, 21-2017/12385, 22-2017/12384, 23-2017/12504, 24-2017/11746, 25-2017/11458,  26-2017/12130, 27-2017/12241, 28-2017/12159, 29-2017/11397, 30-2017/10807, 31-2017/12162, 32-2017/12165 sayıda kayıtlı vatandaş itiraz dilekçeleri ( 31 adet ) ve 4-2017/10455 33- E.20170577660 34 – E.2843533 35- E.249  sayıda kayıtlı kurum itirazları ( 4 adet ).

     UİP-24175 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Kurna Mahallesi Uygulama İmar Planı 5216 sayılı 7/b ve 14. Maddesine göre gereğinin yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletilmiş olup, ilgi (a) de alınan Meclis Kararı ile aynen uygun görülmüş ve 16.06.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Söz konusu 1/1.000 ölçekli Kurna  Mahallesi Uygulama İmar Planı ve ilgili dokümanlar, ilgi (b) yazı ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesine göre gereğinin yapılması için Belediyemize gönderilmiş olup, ilgi (c) yazımıza istinaden Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 23.10.2017-21.11.2017 tarihleri arasında askıda kalmıştır.

 

Askı süresi içerisin de ;

1-0/301 parsel,2- 0/301 parsel, 3- 0/14,0/301,0/302,0/303,0/304parseller, 5- 0/302 parsel, 6- 0/302 parsel, 7- 0/302 parsel, 8- 0/24 parsel, 9- 0/ 305 parsel, 10- 102 ada 1 parsel, 11- 103 ada 1 parsel, 12- 0/58 parsel, 13-0/64,0/65 parseller, 14- 0/69 parsel, 15- 0/70 parsel, 16- 0/125 parsel, 17- 0/94 parsel, 18- 0/95 parsel, 19- 0/119 parsel, 20- 0/84 parsel, 21- 0/317 parsel, 22- 0/316 parsel, 23- 0/311 parsel, 24- 0/172 parsel, 25- 0/274 parsel, 26- 0/337 parsel, 27- 110 ada 1 parsel, 28- 108 ada 1 parsel, 29- 0/138, 0/139, 108 ada 1 parsel, 30- Tapusuz, 31- 0/129-0/130 parseller, 32- 0/129-0/130, 106 ada 1 parseller, olmak üzere parsel maliklerine ait itirazlar 4- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 0/7 parsel 33- İSKİ 34- İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 35- Plan ve Proje Müdürlüğü olmak üzere Resmi Kurum itirazları bulunmaktadır.

                                                                  

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Şile İlçesi Kurna Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup,

1.      1,2,3,4,5,6,7,11,16,17,18,28,30,31,32, ve 34 numaralı İtirazlar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan hükümlerine aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.

 

2.      8,10,19,22,33,ve 35 Numaralı itirazlar ek bilgi paftasında gösterildiği şeklinde düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.

 

3.      8 ve 9 numaralı itiraz kapsamında plan notlarının 4.2.konaklama + konut alanı plan notlarının a bendi olanbu alanlardaki konut kullanımlarında, plan hükümlerinin “2.2. gelişme konut alanları” maddelerinin yapılaşma şartları geçerlidir.” hükmünün “bu alanlardaki konut kullanımlarında, E=0.30 yapılaşma koşulu geçerli olup diğer hususlarda plan hükümlerinin “2.2. gelişme konut alanları” maddelerinin yapılaşma şartları geçerlidir.” Şeklinde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

 

4.      12 ve 13 Numaralı itirazlar 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan bütünlüğüne, plan kararlarına, İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3457 sayı 09.01.2015 tarihli görüşüne aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.

 

5.      14,15,20,21,23,24,25,26,27,29 Numaralı İtirazlar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Plan yol kademelenmesine ve yol hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.

 

Şile İlçesi Kurna Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yukarıda belirtilen konular Planlama Müdürlüğü tarafından dijital ortamda tekrar üretilmesi ve plan dağıtım işlerinin dijital ortamda üretilen paftalar üzerinden yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 07/02/2018

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Şubat ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.