444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi Karakiraz Mahallesi 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları.

Karar No: 2018 / 18
Duyuru Tarihi: 14.02.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No              : 2018/18

Karar Tarihi         : 09/02/2018

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

                   TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi Karakiraz Mahallesi 1/1.000 Ölçekli   Uygulama İmar Planı İtirazları.

                   RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

05.02.2018 tarihli Şubat Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

  KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Şubat Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

           İlgi:             a.            14/06/2017 tarih ve 886 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

                               b.13.10.2017 tarih ve 8951-BN:4940 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı

                               c.Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün  20.10.2017  tarih ve E.247 sayılı yazısı.

                               d.Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.01.2018 tarih ve E.242 sayılı yazısı.

                               e.Plan ve Proje Müdürlüğünde

 

1-2017/11757 2-2017/11762 3-2017/10865 4-2017/11983 5-2017/12421 6-2017/12669

7-2017/12370 8-2017/12373 9-2017/11999 10-2017/11911 11-2017/12310 12-2017/11910 13-2017/12371 14-2017/12340 15-2017/11968  16-2017/11070 17-2017/10802

18-2017/12670 19-2017/10800 20-2017/10799 sayıda kayıtlı vatandaş itiraz dilekçeleri ( 20 adet)  21-2017/10383 22-2017/12419 23- E.2587790 sayıda kayıtlı kurum itirazları ( 3 adet )

UİP-24176 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Karakiraz Mahallesi Uygulama İmar Planı 5216 sayılı 7/b ve 14. Maddesine göre gereğinin yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletilmiş olup, ilgi (a) da alınan Meclis Kararı ile tadilen uygun görülmüş ve 16.06.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Söz konusu 1/1.000 ölçekli Karakiraz  Mahallesi Uygulama İmar Planı ve ilgili dokümanlar, ilgi (b) yazı ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesine göre gereğinin yapılması için Belediyemize gönderilmiş olup, ilgi (c) yazımıza istinaden Belediyemiz bünyesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 23.10.2017-21.11.2017 tarihleri arasında askıda kalmıştır.

 

Askı süresi içerisinde ;

1-89 parsel 2-63 parsel 3-152 parsel 4-244 parsel 5-206 parsel 6-31 parsel 7-125 ada 22 parsel 8-114 ada 1 parsel 9-53 parsel 10-69 parsel 11-117 ada 10 parsel 12-373 parsel  13-286 parsel 14-184 parsel 15-275 parsel 16- 125 ada 9 parsel 17- 125 ada 35 parsel 18- 31 parsel 19- Muhtar talebi    20- Plan Notu Teklifi      21- İSKİ  Talebi  22- Plan ve Proje Müdürlüğü Teklifi 23-İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Talebi , Kurum ve vatandaş  itirazları bulunmaktadır.

 

          KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Şile İlçesi Karakiraz Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup,

  1. 1,2,3,4,5,6,ve7 Numaralı itirazlar 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na, 1/1000 ölçekli  plan, plan bütünlüğüne, plan kararlarına, İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3457 sayı 09.01.2015 tarihli görüşüne aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.
  2. 8, nolu itiraz Ağaçlandırılacak Alan olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür.
  3. 9,10,11,12,13,15,16 ve 21 Numaralı İtirazlar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Plan yol kademelenmesine ve yol hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.
  4. 14,17,18,19, 22, ve 23 nolu itirazlar ek bilgi paftasında gösterildiği şeklinde düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.
  5. 20 nolu itiraz 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan hükümlerine aykırılık teşkil ettiği için uygun görülmemiştir.

 

           Şile İlçesi Karakiraz Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yukarıda belirtilen konular Planlama Müdürlüğü tarafından dijital ortamda tekrar üretilmesi ve plan dağıtım işlerinin dijital ortamda üretilen paftalar üzerinden yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 07/02/2018

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Şubat ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.