444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Kiralama

Karar No: 2018 / 43
Duyuru Tarihi: 12.06.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Karar No       : 2018 /43

Karar Tarihi : 04/06/2018

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ : Kiralama.

 

TALEP: Bu konuda Mali Hizmetler Müdürü Haydar KONDİ’nin hazırladığı  rapor okundu.

RAPOR:

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

Belediyemizce; Darlık Mahallesi (Kabaağaç), mesire alanını işletme hakkı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddesi gereği yapılan 28/05/2015 tarihli ihale ve 08/06/2015 tarihli sözleşme ile 3 yıllığına FEHMİ GÜNER’e verilmiştir.

 

Söz konusu yüklenicinin ilgi dilekçesinde belirtildiği üzere; Mesire alanının büyüklüğü, alan üzerinde yapılacak olan yatırımların ve bu yatırımların geri dönüşleri uzun zaman alacağından yerin bu sebep ile kiralama süresinin 3 yıldan 10 yıla çıkartılması talep edilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinde“e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” Ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. Maddesinde “Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin (Ek ibare: 20/2/2001 - 4628/17 md.) ve enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin (Ek ibare: 18/4/2001 - 4646/13 md.) ve doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkündür” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri gereğince 10 (on) yıllığına kiralanmak üzere Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hususunda konunun Meclise havalesini arz ederim.

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda, Söz konusu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri gereğince 10 (on) yıllığına kiralanmak üzere Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Haziran ayı toplantısının birinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.