444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi Oruçoğlu Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları.

Karar No: 2018 / 49
Duyuru Tarihi: 13.06.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2018/49

Karar Tarihi : 08/06/2018

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

              TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi Oruçoğlu Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları.

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

04.06.2018 tarihli Haziran Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

  KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Haziran Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

İlgi : a) Şile Belediye Meclisi'nin 06/05/2013 gün ve 2013/28 sayılı kararı,

  1. 03/06/2013 gün ve 150470 sayılı yazımız,
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2013 gün ve 1849 sayılı kararı,
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü'nün 19/03/2014 gün ve BN:3070-İBB:52730 sayılı yazısı,
  4. Şile Belediye Meclisi'nin 03/12/2014 gün ve 2014/86 sayılı sayılı Kararı,
  5. 07/08/2015 gün ve 190464 sayılı yazımız,
  6. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/11/2015 gün ve 1849 sayılı kararı,
  7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü'nün 23/12/2015 gün ve BN:7203-İBB:227311 sayılı yazısı.

(i) 24.04.2017 gün ve 227283 sayılı yazımız.

(j) 24.04.2017 gün ve 227285 sayılı yazımız.

(k) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün 02.08.2017 gün ve 152723 sayılı yazısı.

(l) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 10.01.2018 gün ve E.25234sayılı yazısı.

(m) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 01.02.2018 gün ve E.25574 sayılı yazısı.

        Şile Belediye Meclisi’nin ilgi (a) kararı ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Oruçoğlu Köyü Uygulama İmar Planı 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. Maddelerine göre ilgi (b) yazı ve ekleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir. Bahsi geçen 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Oruçoğlu Köyü Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile tadilen uygun bulunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 13.09.2013 tarihinde onaylanmıştır.

        Söz konusu 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Oruçoğlu Köyü Uygulama İmar Planı ilgi (d) yazı ile müdürlüğümüze iletilen paftalar 09.04.2014 tarihinde 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi uyarınca bir ay süreyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmıştır. 09.04.2014-09.05.2014 tarihleri arasında askıda kalan 13.09.2013 t.t.li 1/1000 Ölçekli Şile Oruçoğlu Köyü Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar, 03.12.2014 tarih ve 2014/86 sayılı ilgi (e) Şile Belediye Meclis Kararında, komisyon görüşünün olduğu gibi karar olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiş olup İlgi (f) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir.

                                                                  

       İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin İlgi (g) kararı ile Bahse konu Oruçoğlu Köyü UİP’na yapılan itirazlardan 129, 273 ve 242 parsel sayılı taşınmazlara yapılan itirazlara ilişkin ilgili koruma kurulundan görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Belediyemize iade edilmiştir.

Söz konusu Plan değişikliği teklifine ilişkin kurum görüşleri ilgi (i) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ve ilgi (j) yazı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne sorulmuştur. İlgi (k), (l), (m) yazılar ile bahse konu plan değişikliği teklifine yönelik görüşler Belediyemize iletilmiştir.

Sonuç;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (h) yazısı ile; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin İlgi (g) kararı Belediyemize iletilmiş olup, ilgi (g) Meclis Kararı doğrultusunda; Plan değişikliğine konu olan Oruçoğlu Köyü UİP’nda tescilli olarak belirtilen 273 ve 242 parsel sayılı taşınmazlara yönelik olarak hazırlanan kademe hattı atılmasına ilişkin plan değişikliği teklifi ve 129 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan mezarlık alana ilişkin plan değişikliği teklifinin, İlgi (k), (l), (m) kurum görüş yazıları, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık oluru, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Şile İlçesi, Oruçoğlu Köyü 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan söz konusu itirazlar, alınan kurum görüşleri doğrultusunda yeniden incelenmiş olup;

  • 129 parsel sayılı taşınmaza yapılan itiraz ilgi(k) kurum görüşüne istinaden ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.
  • 242 parsel sayılı taşınmaza yapılan itiraz ilgi(l) kurum görüşüne istinaden ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.
  • 273 parsel sayılı taşınmaza yapılan itiraz, ilgi(m) kurum görüşü doğrultusunda uygun görülmemiştir.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 06/06/2018

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Haziran ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.