444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Mesire Alanı Kira Süresi

Karar no : 2018 / 70
Duyuru Tarihi: 09.10.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Karar No       : 2018 /70

Karar Tarihi : 01/10/2018

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ : Mesire Alanı Kira Süresi

 

TALEP: Bu konuda Mali Hizmetler Müdürü Haydar KONDİ’nin hazırladığı  rapor okundu.

 

RAPOR:

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

Belediyemiz ve Şile Orman İşletme Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşme gereği 29 yıllığına kiralanan “Alacalı Sülüklügöl C tipi Orman İçi Dinlenme Alanının  (5,0467 Ha.)”  10 (on) yıla kadar süre ile kiraya verilmesi düşünülmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması haline tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek”  ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesinde “Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kısa süresi, on yıldan çok olamaz. Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin (Ek ibare: 20/2/2001- 4628/17 md.) ve enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin (Ek ibare: 18/4/2001 – 4646/13 md.) ve doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkündür.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu yerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri gereğince 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi gereği Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hususunda konunun Meclisine havalesini arz ederim.

 

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Ekim ayı toplantısının birinci birleşiminde,

 

Oy çokluğu ile kabul edildi.

 

(Hüseyin KIRCALI , İhsan Kamil YURTTAŞ ve Sultan KAYMAZ -RED)

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.