444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi.

Karar No : 2018 / 71
Duyuru Tarihi: 10.10.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2018/71

Karar Tarihi : 05/10/2018

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

              TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi.

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

          02/07/2018 tarihli Temmuz Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğü raporunun görüşülmesine geçildi.

 

         KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Plan ve Proje Müdürü tarafından sunulan Şile İlçesi Karacaköy  Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları teklifi aşağıdadır.

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi:

 1. 12/01/2018 tarih ve 120 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı
 2.  06.03.2018 tarih ve 1790-BN:1370 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı
 3. Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün  15.03.2018  tarih ve E:114  sayılı yazısı.
 4. Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.06.2018 tarih ve E.2611/6224  sayılı yazısı.
 5.   Plan ve Proje Müdürlüğünde

 

1) 2018-9314      2) 2018-8912      3)2018-9693       4)2018-9309       5)2018-9311       6)2018-9310        7)2018-8814      8)2018-8531                9)2018-10129     10)2018-8564     11)2018-9771     12)2018-9777    

13) 2018-9783    14)2018-9734     15)2018-9731     16)2018-8817     17)2018-7674     18)2018-9713

19)2018-8341 20)2018-7428        21)2018-10077  22)2018-8313     23)2018-8816     24)2018-9834

25)2018-8887 26)2018-8876        27)2018-9307     28)2018-8983     29)2018-8883     30)2018-9831

31)2018-7308 32)2018-9642        33)2018-9301     34)2018-9298     35)2018-9306     36)2018-8879

37)2018-8881 38)2018-8886        39)2018-9830     40)2018-9900     41)2018-9899     42)2018-7143

43)2018-8036 44)2018-8644        45)2018-9326     46)2018-9315     47)2018-9711     48)2018-9320

49)2018-9323     50)2018-9645     51)2018-8841     52)2018-9736     53)2018-8972     54)2018-8969

55)2018-9551     56)2018-9299     57)2018-8540     58)2018-10126  59)2018-10056  60)2018-9684

61)2018-6893     62)2018-10001  63)2018-9319     64)2018-8536     65)2018-9312     66)2018-9909

67)2018-8985     68)2018-9324     69)2018-9667     70)2018-9910     71)2018-8996     72)2018-8170

73)2018-9296     74)2018-9911     75)2018-9325     76)2018-9908     77)2018-9318     78)2018-8819

79)2018-8532     80)2018-8534     81)2018-8270     82)2018-9872     83)2018-9316     84)2018-9813

85)2018-9321     86)2018-7307     87)2018-9512     88)2018-9302     89)2018-8642     90)2018-9641

91)2018-9640     92)2018-9781     93)2018-9785     94)2018-9773     95)2018-8889     96)2018-9710

97)2018-9197     98)2018-10127  99)2018-10021  100)2018-10079 101) 2018-10128  102) 2018-9907 103) 2018-9040                104)2018-9865  105)2018-9538  106)2018-8821    107 2018-9516 108)2018-8808

109)2018-8891  110)2018-8894  111)2018-10033 112)2018-10023 113)2018-8998 114)2018-8563 115)2018-10022 116)2018-10005 117) 2018-9362 118)2018-9536 119)2018-9364 120)2018-8535 121)2018-9537          122)2018-8243 123)2018-10039 124)2018-9304 125)2018-7268 126)2018-9275 127)2018-9313      128)2018-8676  129)2018-10024 130)2018-8533 131)2018-10032 132)2018-10037 133)2018-9686    134)2018-9255  135)2018-8565  136)2018-10028 137)2018-9644 138)2018-9681 139)2018-9662  140)2018-9663  141)2018-9997  142)2018-10035 143)2018-9888 144)2018-9886 145)2018-9885    146)2018-9884                147)2018-9883  148)2018-9882  149)2018-8811  150)2018-8539 151)2018-8678    152)2018-8454  153)2018-8971                154)2018-9657  155)2018-9277  156)2018-9664 157)2018-9999           158)2018-10019 159)2018-8818 160)2018-7989 161)2018-8568 162)2018-10040 163)2018-8360    164)2018-9303           165)2018-8927           166)2018-7887           167)2018-9797           168)2018-8089 169)2018-8241           170)2018-8242           171)2018-8090           172)2018-8538           173)2018-8246            174)2018-8897 175)2018-9658         176)2018-9676           177)2018-10078 178)2018-10036 179)2018-8967 180)2018-10029 181)2018-10031 182)2018-9322 183)2018-7611 184)2018-8244 185)2018-8893 186)2018-7938 187)2018-7355           188)2018-8342           189)2018-7236           190)018-7306 191)2018-10025 192)2018-9669 193)2018-9671           194)2018-8703           195)2018-10018 196)2018-9103 197)2018-9224 198)2018-8557 199)2018-8074           200)2018-7723           201)2018-8092           202)2018-9656           203)2018-8701            204)2018-7298 205)2018-8111         206)2018-9456           207)2018-8696           208)2018-8520            209)2018-9453           210)2018-8968 211)2018-9201         212)2018-9680           213)2018-9956            214)2018-9995           215)2018-8583           216)2018-9673 217)2018-10026 218)2018-9951 219)2018-9674 220)2018-9682 221)2018-8567 222)2018-7143 223)2018-9900     224)2018-8036           225)2018-9899            226)2018-9864           227)2018-8835           228)2018-8558 229)2018-8556         230)2018-8541            231)2018-9864           232)2018-8839           233)2018-8833           234)2018-8834 235)2018-8838            236)2018-8836           237)2018-8845           238)2018-8844           239)2018-8848           240)2018-8847 241)2018-8849           242)2018-8846           243)2018-8851           244)2018-8542           2452018-8547            246)2018-7501 247)2018-8999 248)2018-7799

Sayı numarasında kayıtlı itiraz dilekçeleri

         UİP-229374 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı  5216 sayılı 7/b ve 14. Maddesine göre gereğinin yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletilmiş olup, ilgi (a) de alınan Meclis Kararı ile aynen uygun görülmüş ve 22.01.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Söz konusu 1/1.000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı ve ilgili dokümanlar, ilgi (b) yazı ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesine göre gereğinin yapılması için Belediyemize gönderilmiş olup, ilgi (c) yazımıza istinaden Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 20.03.2018-18.04.2018 tarihleri arasında askıda kalmıştır.

 

Askı süresi içerisinde; Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’na ilgi (d) yazı eki ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Tarafımıza iletilen ilgi (e) ile plana ilişkin itiraz dilekçeleri değerlendirilmek üzere meclise havale edilmiştir.

 

            SONUÇ:

 

            Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık oluru, genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

 

Komisyon Görüşü

            Şile İlçesi Karacaköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan Plan itirazları incelenmiş olup,

 

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sayı numaralı itirazlar 1/5000 Ölçekli Batı Sahil Bölgesi Nazım İmar Planı’na, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan bütünlüğüne, plan kararlarına, İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3457 sayı 09.01.2015 tarihli görüşüne aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.                                                              

 

 • 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, sayı numaralı itirazlar 1/5000 Ölçekli Batı Sahil Bölgesi Nazım İmar Planı’na, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan bütünlüğüne, plan kararlarına, 221286 sayı 09.02.2017 tarihli İstanbul Valiliği, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün kıyı kenar görüşüne ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu Hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.

 

 • 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, sayı numaralı itirazlar İmar Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması kapsamın da değerlendirileceğinden uygun görülmemiştir.

 

 • 57, 58, 59, 62, 63, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,  105, 106, 111, 133,   sayı numaralı itirazlar donatı alanlarını azaltıcı ve nüfus yoğunluğu arttırıcı olmasından dolayı ve 107, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 132, 138, 139, 142, 143, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 170, 172, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 202, 205, 211, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, numaralı itirazlar ulaşım kademelenmesini bozucu nitelikte 1/5000 Ölçekli Batı Sahil Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan bütünlüğüne, plan kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.
 • 55, 56, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 82, 83, 84, 85, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 129, 130, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 153, 164, 167, 171, 173, 174, 175, 176, 179, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 193, 198, 199, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 217, 218, 222, 223, 224, 225, 226, 248 sayı numaralı itirazlar ve Komisyon Teklifi kapsamında değerlendirilen hususlar Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.
 • 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, sayı numaralı itirazlara ilişkin itiraz kapsamında değerlendirilecek bir husus bulunmamaktadır.

 

            Şile İlçesi Karacaköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları yukarıda belirtilen konular Planlama Müdürlüğü tarafından dijital ortamda üretilmesi ve plan dağıtım işlerinin dijital ortamda üretilen paftalar üzerinden yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

            Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 03/10/2018

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Ekim ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.