444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile ilçesi, Satmazlı Korucuköy Erenler Mahallesi Uygulama İmar Planı 0/106 Parsel Hk.

Karar No : 2018 / 72
Duyuru Tarihi: 10.10.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2018/72

Karar Tarihi : 05/10/2018

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

              TEKLİFİN ÖZÜ: Şile ilçesi, Satmazlı Korucuköy Erenler Mahallesi Uygulama İmar Planı 0/106 Parsel Hk.

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

          01.10.2018 Tarihli Ekim Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

         KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Plan ve Proje Müdürü tarafından sunulan Şile İlçesi Satmazlı Korucuköy Erenler Mahallesi 0/106 Parsel için yapılan itiraz Ekim Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

BAŞKANLIK MAKAMINA

  1. Şile Belediye Meclisi'nin 11/12/2015 gün ve 2015/96 sayılı kararı,
  2. 30/03/2016 gün ve 203358 sayılı yazımız,
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/06/2016 gün ve 3743 sayılı kararı,
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü'nün 25/10/2016 gün ve BN:5313 İBB:186779 sayılı yazısı,
  5. Şile Belediye Meclisi'nin 09/06/2017 gün ve 2017/48 sayılı sayılı Kararı,
  6. 25.05.2018 gün ve E.476332 sayılı yazımız,
  7. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün E.502883 sayılı yazısı.

 

Şile Belediye Meclisi’nin ilgi (a) kararı ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Satmazlı, Korucuköy Erenler Mahallesi Uygulama İmar Planı 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. Maddelerine göre ilgi (b) yazı ve ekleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir. Bahsi geçen 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Satmazlı Korucuköy Erenler Mahallesi Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile aynen uygun bulunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 17.06.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Satmazlı, Korucuköy Erenler Mahallesi Uygulama İmar Planı ilgi (d) yazı ile müdürlüğümüze iletilen paftalar 07.11.2016 tarihinde 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi uyarınca bir ay süreyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmıştır. 07.11.2016-06.12.2016 tarihleri arasında askıda kalan 17.06.2016 t.t.li 1/1000 Ölçekli Şile Satmazlı Korucuköy Erenler Mahallesi Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar, 09.06.2017 tarih ve 2017/48 sayılı ilgi (e) Şile Belediye Meclis Kararında, komisyon görüşünce karara bağlanmıştır. Şile Belediyesi İmar Komisyonu görüşünce 0/106 parsele ilişkin itirazda ilgili koruma kurulundan görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Belediyemize iade edilmiştir.

Bahse konu ilgi (e) Şile Belediye Meclis Kararında görüş alındıktan sonra değerlendirilecek olan Müdürlüğüne iade kararına ilişkin olarak, ilgi (f) yazımız ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş olup, ilgi (g) yazı ile bahse konuya yönelik görüş Belediyemize iletilmiştir.

Sonuç;

İlgi (e) Meclis Kararı doğrultusunda; Plan konu olan Satmazlı, Korucuköy Erenler Mahallesi UİP’nda tescilli olarak belirtilen 0/106 parsel sayılı taşınmaza yönelik olarak taşınmaza ilişkin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kaydına rastlanmadığına dair ilgi (g) kurum görüş yazısı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık oluru, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

                                                                 

           KOMİSYON GÖRÜŞÜ

           Şile İlçesi, Satmazlı Korucuköy Erenler Mahallesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan söz konusu itiraz, ilgi(g)  kurum görüşüne göre tescilli parsel olmadığı anlaşılmış olup; tescil taramasının kaldırılması uygun görülmüştür.

             Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 04/10/2018

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Ekim ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.