444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi, Kabakoz Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hk.

Karar No : 2018 / 75
Duyuru Tarihi: 10.10.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2018/75

Karar Tarihi : 05/10/2018

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi, Kabakoz Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hk.

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

01/10/2018 Tarihli Ekim Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

         KONUNUN ÖZÜ: Kabakoz Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Ekim Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi  : a) 15.09.2017 gün 2017/66 sayılı Şile Belediyesi Meclis Kararı.

b) Şile Belediye Başkanlığı'nın 26.12.2017 tarih ve 236986 sayılı yazısı ve ekleri.

c) 12.01.2018 tarih ve 122 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.

d) İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir

Planlama Müdürlüğü 12.04.2018 tarih ve 2018/1785- BN:2160 İBB:92970 sayılı yazı

ve ekleri.

e) Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 17.04.2018 tarih ve 2018-9579 sayılı

yazısı.

f) Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 05.06.2018 tarih ve 2018-9579

sayılı yazısı.

g) 1) 2018-12481 sayılı Kurum itirazı, 2) 2018-12775 sayılı itiraz, 3) 2018-11742

sayılı itiraz, 4) 2018-11743 sayılı itiraz, 5) 2018-13852 sayılı itiraz, 6) 2018-12894

sayılı itiraz, 7) 2018-12896 sayılı itiraz, 8) 2018-12931 sayılı itiraz, 9) 2018-12940

sayılı itiraz, 10) 2018-12941 sayılı itiraz, 11) 2018-12900 sayılı itiraz, 12) 2018-12898

sayılı itiraz, 13) 2018-12904 sayılı itiraz, 14) 2018-12906 sayılı itiraz, 15) 2018-12911

sayılı itiraz, 16) 2018-12895 sayılı itiraz, 17) 2018-12893 sayılı itiraz, 18) 2018-12891

sayılı itiraz, 19) 2018-12889 sayılı itiraz, 20) 2018-12884 sayılı itiraz, 21) 2018-12887

sayılı itiraz, 22) 2018-12928 sayılı itiraz, 23) 2018-12870 sayılı itiraz, 24) 2018-12864

sayılı itiraz, 25) 2018-12855 sayılı itiraz, 26) 2018-12776 sayılı itiraz, 27) 2018-12899

sayılı itiraz, 28) 2018-12897 sayılı itiraz, 29) 2018-12879 sayılı itiraz, 30) 2018-12877

sayılı itiraz, 31) 2018-12874 sayılı itiraz, 32) 2018-12871 sayılı itiraz, 33) 2018-12869

sayılı itiraz, 34) 2018-12867 sayılı itiraz, 35) 2018-12868 sayılı itiraz, 36) 2018-12878

sayılı itiraz, 37) 2018-12888 sayılı itiraz, 38) 2018-12886 sayılı itiraz, 39) 2018-12845

sayılı itiraz, 40) 2018-12885 sayılı itiraz, 41) 2018-12882 sayılı itiraz, 42) 2018-12880

sayılı itiraz, 43) 2018-12890 sayılı itiraz, 44) 2018-12892 sayılı itiraz, 45) 2018-12824

sayılı itiraz, 46) 2018-13002 sayılı itiraz, 47) 2018-12778 sayılı itiraz, 48) 2018-13019

sayılı itiraz, 49) 2018-13011 sayılı itiraz, 50) 2018-12848 sayılı itiraz, 51) 2018-12847

sayılı itiraz, 52) 2018-12849 sayılı itiraz, 53) 2018-12966 sayılı itiraz, 54) 2018-12909

sayılı itiraz, 55) 2018-12865 sayılı itiraz, 56) 2018-12863 sayılı itiraz, 57) 2018-12862

sayılı itiraz, 58) 2018-12861 sayılı itiraz, 59) 2018-12860 sayılı itiraz, 60) 2018-12858

sayılı itiraz, 61) 2018-12856 sayılı itiraz, 62) 2018-12857 sayılı itiraz, 63) 2018-12853

sayılı itiraz, 64) 2018-12854 sayılı itiraz, 65) 2018-12724 sayılı itiraz, 66) 2018-12727

sayılı itiraz, 67) 2018-12728 sayılı itiraz, 68) 2018-12730 sayılı itiraz, 69) 2018-12701

sayılı itiraz, 70) 2018-12699 sayılı itiraz, 71) 2018-12715 sayılı itiraz, 72) 2018-12688

sayılı itiraz, 73) 2018-12689 sayılı itiraz, 74) 2018-12690 sayılı itiraz, 75) 2018-12694

sayılı itiraz, 76) 2018-12692 sayılı itiraz, 77) 2018-12696 sayılı itiraz, 78) 2018-12697sayılı itiraz, 79) 2018-12739 sayılı itiraz, 80) 2018-12686 sayılı itiraz, 81) 2018-12630

sayılı itiraz, 82) 2018-12790 sayılı itiraz, 83) 2018-12843 sayılı itiraz, 84) 2018-12823

sayılı itiraz, 85) 2018-12351 sayılı itiraz, 86) 2018-11994 sayılı itiraz, 87) 2018-11993

sayılı itiraz, 88) 2018-11933 sayılı itiraz, 89) 2018-11998 sayılı itiraz, 90) 2018-11939

sayılı itiraz, 91) 2018-12011 sayılı itiraz, 92) 2018-12091 sayılı itiraz, 93) 2018-12088

sayılı itiraz, 94) 2018-12090 sayılı itiraz, 95) 2018-12103 sayılı itiraz, 96) 2018-12109

sayılı itiraz, 97) 2018-11973 sayılı itiraz, 98) 2018-11976 sayılı itiraz, 99) 2018-11938

sayılı itiraz, 100) 2018-11769 sayılı itiraz, 101) 2018-11785 sayılı itiraz, 102) 2018-

12072 sayılı itiraz, 103) 2018-12074 sayılı itiraz, 104) 2018-12108 sayılı itiraz, 105)

2018-12651 sayılı itiraz, 106) 2018-12649 sayılı itiraz, 107) 2018-12667 sayılı itiraz,

108) 2018-12554 sayılı itiraz, 109) 2018-12695 sayılı itiraz, 110) 2018-12377 sayılı

itiraz, 111) 2018-12397 sayılı itiraz, 112) 2018-12414 sayılı itiraz, 113) 2018-12415

sayılı itiraz, 114) 2018-12416 sayılı itiraz, 115) 2018-12422 sayılı itiraz, 116) 2018-

12555 sayılı itiraz, 117) 2018-12611 sayılı itiraz, 118) 2018-12615 sayılı itiraz, 119)

2018-12576 sayılı itiraz, 120) 2018-12613 sayılı itiraz, 121) 2018-12542 sayılı itiraz,

122) 2018-12449 sayılı itiraz, 123) 2018-12726 sayılı itiraz, 124) 2018-12743 sayılı

itiraz, 125) 2018-12348 sayılı itiraz, 126) 2018-12350 sayılı itiraz, 127) 2018-12352

sayılı itiraz, 128) 2018-12353 sayılı itiraz, 129) 2018-12354 sayılı itiraz, 130) 2018-

12355 sayılı itiraz, 131) 2018-12356 sayılı itiraz, 132) 2018-12357 sayılı itiraz, 133)

2018-12360 sayılı itiraz, 134) 2018-12507 sayılı itiraz, 135) 2018-12509 sayılı itiraz,

136) 2018-12384 sayılı itiraz, 137) 2018-12426 sayılı itiraz, 138) 2018-12428 sayılı

itiraz, 139) 2018-12383 sayılı itiraz, 140) 2018-12339 sayılı itiraz, 141) 2018-12342

sayılı itiraz, 142) 2018-12344 sayılı itiraz, 143) 2018-12343 sayılı itiraz, 144) 2018-

12346 sayılı itiraz, 145) 2018-11101 sayılı itiraz, 146) 2018-11557 sayılı itiraz, 147)

2018-11017 sayılı itiraz, 148) 2018-11574 sayılı itiraz, 149) 2018-11596 sayılı itiraz,

150) 2018-11018 sayılı itiraz, 151) 2018-11597 sayılı itiraz, 152) 2018-12004 sayılı

itiraz, 153) 2018-12002 sayılı itiraz, 154) 2018-12006 sayılı itiraz, 155) 2018-12009

sayılı itiraz, 156) 2018-12005 sayılı itiraz, 157) 2018-12287 sayılı itiraz, 158) 2018-

12214 sayılı itiraz, 159) 2018-12269 sayılı itiraz, 160) 2018-12336 sayılı itiraz, 161)

2018-12358 sayılı itiraz, 162) 2018-12270 sayılı itiraz, 163) 2018-12272 sayılı itiraz,

164) 2018-12347 sayılı itiraz, 165) 2018-10961 sayılı itiraz, 166) 2018-10965 sayılı

itiraz, 167) 2018-11776 sayılı itiraz, 168) 2018-11123 sayılı itiraz, 169) 2018-11125

sayılı itiraz, 170) 2018-11784 sayılı itiraz, 171) 2018-10896 sayılı itiraz, 172) 2018-

10898 sayılı itiraz, 173) 2018-11711 sayılı itiraz, 174) 2018-11733 sayılı itiraz, 175)

2018-11713 sayılı itiraz, 176) 2018-11744 sayılı itiraz, 177) 2018-11616 sayılı itiraz,

178) 2018-10895 sayılı itiraz, 179) 2018-11081 sayılı itiraz, 180) 2018-11756 sayılı

itiraz, 181) 2018-11630 sayılı itiraz, 182) 2018-11083 sayılı itiraz, 183) 2018-11569

sayılı itiraz, 184) 2018-11749 sayılı itiraz, 185) 2018-10638 sayılı itiraz, 186) 2018-

10594 sayılı itiraz, 187) 2018-10293 sayılı itiraz, 188) 2018-10392 sayılı itiraz, 189)

2018-10501 sayılı itiraz, 190) 2018-10134 sayılı itiraz, 191) 2018-10101 sayılı itiraz,

192) 2018-10976 sayılı itiraz, 193) 2018-11625 sayılı itiraz, 194) 2018-11624 sayılı

itiraz, 195) 2018-10803 sayılı itiraz, 196) 2018-10804 sayılı itiraz, 197) 2018-10844

sayılı itiraz, 198) 2018-10774 sayılı itiraz, 199) 2018-10656 sayılı itiraz, 200) 2018-

11084 sayılı itiraz, 201) 2018-11452 sayılı itiraz, 202) 2018-11754 sayılı itiraz, 203)

2018-11214 sayılı itiraz, 204) 2018-10964 sayılı itiraz, 205) 2018-12559 sayılı itiraz,

206) 2018-13030 sayılı itiraz, 207) 2018-13020 sayılı itiraz, 208) 2018-11887 sayılı

itiraz, 209) 2018-11996 sayılı itiraz, 210) 2018-12000 sayılı itiraz, 211) 2018-11999

sayılı itiraz, 212) 2018-11988 sayılı itiraz, 213) 2018-12165 sayılı itiraz, 214) 2018-

11989 sayılı itiraz, 215) 2018-11992 sayılı itiraz, 216) 2018-11990 sayılı itiraz, 217)

2018-11991 sayılı itiraz, 218) 2018-11615 sayılı itiraz, 219) 2018-11095 sayılı itiraz, 220) 2018-11626 sayılı itiraz, 221) 2018-11469 sayılı itiraz, 222) 2018-11356 sayılı

itiraz, 223) 2018-10775 sayılı itiraz, 224) 2018-11499 sayılı Kurum itirazı, 225) 2018-

12902 sayılı itiraz, 226) 2018-12501 sayılı itiraz, 227) 2018-12873 sayılı itiraz, 228)

2018-12881 sayılı itiraz, 229) 2018-12883 sayılı itiraz, 230) 2018-16062 sayılı itiraz,

231) 2018-16063 sayılı itiraz, 232) 2018-13392 sayılı Kurum itirazı, 233) 2018-11677

sayılı Kurum itiraz yazıları, 234)2018-12939 sayılı itiraz dilekçeleri

 

      18.03.2016 tt’li 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap Nazım İmar Planı ve Plan notları doğrultusunda hazırlanan Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Kabakoz Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi ilgi (a) ilçe Meclis kararı ile aynen uygun görülerek, 5216 sayılı 7.b maddesi uyarınca gereği için ilgi (b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir.

       UİP-29370 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Kabakoz Mahallesi Uygulama İmar Planı ilgi (b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiş olup; ilgi (c ) de alınan Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek, 22.01.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

       Söz konusu Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Kabakoz Mahallesi Uygulama İmar Planı ve ilgili dokümanlar, ilgi (d) yazı ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesine göre gereğinin yapılması için Belediyemize gönderilmiş olup, ilgi (e) yazı ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 18.04.2018-17.05.2018 tarihleri arasında askıda kalmıştır.

       Askı süresi içerisinde; Kabakoz Mahallesi Uygulama İmar Planı’na ilgi (f) yazı eki ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Tarafımıza iletilen ilgi (g) ile plana ilişkin itiraz dilekçeleri değerlendirilmek üzere meclise havale edilmiştir.

SONUÇ:

         Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Kabakoz Mahallesi Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık oluru, genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Şile İlçesi, Kabakoz Mahallesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup;

Fonksiyon değişikliğine ilişkin itiraz Talepleri:

 

 • 6,7,8,9,10,11,12,16,22,24,31,32,36,37,38,40,46,49,52,53,54,55,57,62,63,68,70,72,73,74,79,80,87,90,96,97,98,99,106,109,110,125,126,127,128,129,130,131,133,134, 137,140,142,156,163,174,180,193,194,197,199,202,203,206,207,208,211,213,215, 220,226,227,231,232 numaralı itirazlar 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na,  plan bütünlüğüne, plan kararlarına, aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.

 

 • 5,65,66,67,100,101,123,160,166,189,229,234 numaralı itirazlar ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.

 

                                                                 

Yol değişikliğine ilişkin itiraz talebi:

 • 3,15,20,29,30,41,48,59,60,69,83,91,95,107,111,116,117,124,136,138,147,148,150, 158,165,168,169,171,181,187,195,198,201,221,223,225 numaralı imar yolu talebi, yeniden düzenlenmesi veya kaldırılması itirazları, yol kademelenmesine ve yol hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir. 

 

 • 4,18,21,35,42,56,58,61,64,77,115,118,188,191, numaralı itirazlar ile ilgili parsellerde imar yolu talebi, yeniden düzenlenmesi veya kaldırılması itirazları ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.

 

Yol ve Fonksiyon değişikliğine ilişkin itiraz talebi:

 

 • 17,78,120,161,167,196,numaralı itirazlar ile imar yolu yeniden düzenlenmesi veya kaldırılması ve fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na,  plan bütünlüğüne, plan kararlarına, yol kademelenmesine ve yol hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.

 

 • 81,88,89, 135,139,149,151,154,162,209,212, numaralı itirazlar ile imar yolu yeniden düzenlenmesi veya kaldırılması ve fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar, ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde kabul edilmiştir.

 

Diğer İtiraz Talepleri:

 

 • 1,2,13,14,19,23,25,26,28,33,34,39,43,44,45,47,50,51,53,71,75,76,84,85,86,92,93,94, 102,103,104,105,108,112,113,114,119,121,122,141,143,145,152,153,155,157,164, 170,172,173,175,176,177,178,179,182,183,184,185,186,190,192,200,205,210,214, 216,217,219,222,228,230, numaralı itirazlar kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması kapsamında değerlendirileceğinden dolayı uygun görülmemiştir.

 

 • 82,132,204,218,233 numaralı itiraz talebi ilgili Kurumdan görüş alındıktan sonra tekrar görüşülmek üzere Müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.

 

 • 27,144 numaralı itirazlar ve Komisyon teklifi kapsamında “TT-4 ve Park Alanı”na ilişkin düzenlemeler ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle kabul edilmiştir.

 

 • Komisyon Teklifi kapsamında düzenlenen Yol ve Fonksiyon değişiklikleri Ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.

 

 • 146 numaralı itiraz talebi geri çekildiğinden değerlendirmeye alınmamıştır.

 

 • 159 numaralı itiraz İmar Planı’nın konusu olmadığından değerlendirilmeye alınmamıştır.

 

 • 224 numaralı Plan ve Proje Müdürlüğü itirazı kapsamında;

                                                                 

 

 • Plan Notlarında bulunan 4.3.TT-4 Rumuzlu Turizm Alanı başlığının altına; “e)Günübirlik Kullanım İhtiva Eden Tesis Yapılması Halinde; Konut Yapılması halinde ve Turizm Tesisi Yapılması Halinde Çekme Mesafeleri; Ön bahçe:5 m, Yan Bahçe:4m, Arka Bahçe:4m” plan notunun eklenmesi halinde uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 04/10/2018

 

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Ekim ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.