444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Yetki Verilmesi

Karar No : 2018 / 84
Duyuru Tarihi: 13.11.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Karar No       : 2018 /84

Karar Tarihi : 05/11/2018

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ : Yetki Verilmesi.

 

TALEP: Bu konuda Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ’ın hazırladığı  rapor okundu.

RAPOR:

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlığını taşıyan 18. Maddesinin (e) bendinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine,tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” yetkisi Belediye Meclisine verilmiştir.

 

            Belediyemiz çalışmaları kapsamında ve yapılacak olan yatırımlara altlık oluşturmak üzere İlçemiz Balibey Mahallesi, 42 ada 119 parsel sayılı taşınmazın Satışı, Tahsisi, Bedelli Devri ve Kamulaştırma işlemi konusunda Belediye Başkanı Mimar Can TABAKOĞLU’na yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere evrakın Meclise havalesini arz ederim.

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda Belediyemiz çalışmaları kapsamında ve yapılacak olan yatırımlara altlık oluşturmak üzere İlçemiz Balibey Mahallesi, 42 ada 119 parsel sayılı taşınmazın Satışı, Tahsisi, Bedelli Devri ve Kamulaştırma işlemi konusunda Belediye Başkanı Mimar Can TABAKOĞLU’na yetki verilmesi;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı toplantısının birinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.