444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Sokak İsmi Verilmesi

Karar No : 2018 / 88
Duyuru Tarihi: 11.12.2018

T.C.                                                             1                                                                    

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2018/88

Karar Tarihi : 07/12/2018

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Sokak İsmİ Verilmesi.

 

              RAPOR:  Harita ve Numarataj Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

06/12/2017 tarihli Aralık Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Harita ve Numarataj Komisyonuna yetki verilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü sokak ismi verilmesi raporunun görüşülmesine geçildi.

 

KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Aralık Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

“Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” in 31.07.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olması hasebi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir Belediyesi’ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiştir.  Binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin ulusal adres veri tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla da, 5490 sayılı “nüfus hizmetleri kanununun” 69. maddesine istinaden” girmiştir denilmektedir.

           

            Müdürlüğümüzce Numarataj kayıtlarında yapılan incelemeler neticesinde 27.10.2013 tasdik tarihli Şile Merkez 1. Etap Uygulama İmar Planında (Tadilat) oluşturulmuş olan imar yollarına isim verilmediği ve mevcut bulunan yolların akslarında değişiklikler olduğu tespit edilmiştir.

 

        Müdürlüğümüz tarafından yapılan Numarataj çalışmasının değerlendirilmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmek üzere, 2 adet imar yolunun aksının uzatılması, 2 adet imar yolunun aksının revize edilmesi ve uzatılması, 5 adet imar yolunun iptali ve 10 adet isimsiz imar yoluna isim verilmesi konularının Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunu arz ederim.

 

          KOMİSYON GÖRÜŞÜ

    

1 - 12.04.2007 tarih ve 965 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Çilek Sokak olarak isimlendirilmiş yolun aksının uzatılması,

2 - 12.04.2007 tarih ve 965 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Akım Sokak olarak isimlendirilmiş yolun aksının uzatılması,

3 - 12.04.2007 tarih ve 965 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Yankı Sokak olarak isimlendirilmiş yolun aksının revize edilmesi ve uzatılması,

4 - 12.04.2007 tarih ve 965 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Gondol Sokak olarak isimlendirilmiş yolun aksının revize edilmesi ve uzatılması,

5 -  12.04.2007 tarih ve 965 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Issız Sokak olarak isimlendirilmiş yolun iptal edilmesi,

6 - 12.04.2007 tarih ve 965 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Kuyu Sokak olarak isimlendirilmiş yolun iptal edilmesi,

7 - 12.04.2007 tarih ve 965 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Fındıklık Sokak olarak isimlendirilmiş yolun iptal edilmesi,

8 - 12.04.2007 tarih ve 965 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Dutluk Sokak olarak isimlendirilmiş yolun iptal edilmesi,

9 - 12.04.2007 tarih ve 965 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı eki numarataj paftasında Yay Sokak olarak isimlendirilmiş yolun iptal edilmesi,

10 - İSİMSİZ-1 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Bozoklar Sokak ismi verilmesi,

11 - İSİMSİZ-2 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Aybala Sokak ismi verilmesi,

12 - İSİMSİZ-3 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Doğaner Sokak ismi verilmesi,

13 - İSİMSİZ-4 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Dodurga Sokak ismi verilmesi,

14 - İSİMSİZ-5 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Beydili Sokak ismi verilmesi,

15 - İSİMSİZ-6 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Müezzinler Sokak ismi verilmesi,

16 - İSİMSİZ-7 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Turanlı Sokak ismi verilmesi,

17 - İSİMSİZ-8 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Yeşil Yurt Sokak ismi verilmesi,

18 - İSİMSİZ-9 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Avşar Sokak ismi verilmesi,

19 - İSİMSİZ-10 olarak etiketlendirilmiş imar yoluna Peçenek Sokak ismi verilmesi,

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur.03/12/2018

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Aralık ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.