444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Ödenek Aktarma

Karar No : 2018 / 90
Duyuru Tarihi: 11.12.2018

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2018/90

Karar Tarihi : 07/12/2018

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Ödenek Aktarma.

 

              RAPOR:  Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

  03/12/2018 Tarihli Aralık Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

             KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü Haydar KONDİ tarafından Aralık Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) fıkrası gereğince; Belediyemiz 2018 mali yılı bütçesine ilişkin olarak, Fen İşleri Müdürlüğünün “Şile Genelinde Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşleri” ihalesi kapsamında “46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 – Yol Bakım ve Onarımı Giderleri” bütçe tertibinin ve müdürlük bütçesinin yetersiz kalması sebebiyle;

 

AKTARILAN

AKTARAN

MİKTAR

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.32.06.1.0.00.5.03.5.1.05

(Harita Yapım ve Alım Giderleri)

7.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.32.06.1.0.00.5.03.7.1.02

(Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları)

70.000,00

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden 77.000,00 TL. (YetmişyedibinTL.)

 

AKTARILAN

AKTARAN

MİKTAR

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.36.07.9.9.00.5.03.2.6.02

(Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları)

25.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.36.07.9.9.00.5.03.3.1.01

(Yurtiçi Geçici Görev Yollukları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.36.07.9.9.00.5.03.5.9.90

(Diğer Hizmet Alımları)

32.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.36.07.9.9.00.5.03.7.1.01

(Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları)

2.000,00

 

Veteriner İşleri Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden 60.000,00 TL. (AltmışbinTL.)

 

 

 

           

AKTARILAN

AKTARAN

MİKTAR

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.35.06.2.0.00.5.03.2.1.05

(Baskı ve Cilt Giderleri)

40.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.35.06.2.0.00.5.03.5.1.01

(Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri)

600.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.35.06.2.0.00.5.03.7.2.01

(Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları)

161.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.35.06.2.0.00.5.06.4.2.05

(Yol Yapımı İçin Arsa Alımı ve Kamulaştırma Giderleri)

150.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.35.06.2.0.00.5.06.4.2.90

(Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Gid.)

117.000,00

Plan ve Proje Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden 1.068.000,00 TL. (BirmilyonaltmışsekizbinTL.)

 

AKTARILAN

AKTARAN

MİKTAR

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.2.1.01

(Kırtasiye Alımları)

75.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.2.3.03

(Elektrik Alımları)

25.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.2.4.01

(Yiyecek Alımları)

25.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.5.4.01

(İlan Giderleri)

50.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.5.5.02

(Taşıt Kiralaması Giderleri)

50.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.5.5.03

(İş Makinası Kiralaması Giderleri)

40.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.5.5.07

(Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri)

548.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.6.1.01

(Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri)

50.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.7.1.01

(Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları)

30.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.7.3.03

(Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri)

10.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.7.3.04

(İş Makinesi Onarım Giderleri)

10.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.06.5.2.01

(İnşaat Malzemesi Giderleri)

50.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.06.5.2.02

(Elektrik Tesisatı Giderleri)

30.000,00

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden 993.000,00 TL. (DokuzyüzdoksanüçbinTL.)

 

AKTARILAN

AKTARAN

MİKTAR

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.03.4.2.04

(Mahkeme Harç Giderleri)

120.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.03.5.2.90

(Diğer Haberleşme Giderleri)

15.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.03.5.5.05

(Hizmet Binası Kiralama Giderleri)

40.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.06.1.2.02

(Bilgisayar Alımları)

16.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.03.2.7.03

(Mühimmat Alımları)

5.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.03.2.9.90

(Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları)

5.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.03.5.9.03

(Kurslara Katılma Giderleri)

72.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.03.2.5.01

(Giyecek Alımları)

12.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.03.2.1.05

(Baskı ve Cilt Giderleri)

4.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.03.3.3.01

(Yurtdışı Geçici Görev Yollukları)

3.000,00

 

Yazı İşleri Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden 292.000,00 TL. (İkiyüzdoksanikibinTL.)

 

AKTARILAN

AKTARAN

MİKTAR

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.30.06.9.9.00.5.03.2.3.01

(Yakacak Alımları)

5.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.30.06.9.9.00.5.03.5.1.01

(Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri)

89.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.30.06.9.9.00.5.03.5.1.05

(Harita Yapım ve Alım Giderleri)

10.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.30.06.9.9.00.5.03.5.1.06

(Enformasyon ve Raporlama Giderleri)

5.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.30.06.9.9.00.5.03.6.2.01

(Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri)

60.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.30.06.9.9.00.5.03.7.1.01

(Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları)

10.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.30.06.9.9.00.5.03.7.2.01

(Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları)

20.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.30.06.9.9.00.5.03.7.3.02

(Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Gid.)

5.000,00

 

                                                                     

Etüt ve Proje Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden 204.000,00 TL. (İkiyüzdörtbinTL.)

 

AKTARILAN

AKTARAN

MİKTAR

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.1.1.01

(Hammadde Alımları)

5.170,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.1.3.01

(Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımı)

10.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.1.6.01

(Kimyevi Ürün Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.1.8.01

(Metal Ürün Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.2.1.01

(Kırtasiye Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.2.1.04

(Diğer Yayın Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.2.1.90

(Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.2.2.01

(Su Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.2.2.02

(Temizlik Malzemesi Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.2.3.01

(Yakacak Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.2.3.02

(Akaryakıt ve Yağ Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.2.3.03

(Elektrik Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.2.9.90

(Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.4.3.01

(Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.5.2.06

(Hat Kira Giderleri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.5.3.03

(Yük Taşıma Giderleri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.5.3.04

(Geçiş Ücretleri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.5.4.02

(Sigorta Giderleri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.5.5.02

(Taşıt Kiralaması Giderleri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.5.5.05

(Hizmet Binası Kiralama Gideri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.5.9.90

(Diğer Hizmet Alımları)

30.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.6.1.01

(Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.6.2.01

(Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri)

30.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.7.1.03

(Avadanlık ve Yedek Parça Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.7.1.04

(Yangından Korunma Malzemeleri Alımları)

2.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.7.1.90

(Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.7.3.02

(Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.7.3.03

(Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.8.1.90

(Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.06.1.1.01

(Büro Mefrüşatı Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.06.1.2.01

(Büro Makineleri Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.06.1.2.02

(Bilgisayar Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.06.1.2.05

(İşyeri Makine Teçhizat Alımları)

15.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.06.1.4.01

(Kara Taşıt Alımları)

1.000,00

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden 120.170,00 TL. (YüzyirmibinyüzyetmişTL.)

 

AKTARILAN

AKTARAN

MİKTAR

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.2.5.02

(Spor Malzemesi Alımı)

15.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.2.7.01

(Güvenlik ve Savunmaya Yönelik, Silah Araç Alımı)

15.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.3.1.01

(Yurtiçi Geçici Görev Yollukları)

5.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.3.3.01

(Yurtdışı Geçici Görev Yollukları)

5.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.5.9.03

(Kurslara Katılma Giderleri)

3.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.7.1.04

(Yangından Korunma Malzeme Alımları)

3.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.7.1.90

(Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları)

20.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.7.2.01

(Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları)

5.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.7.3.02

(Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri)

10.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.8.1.01

(Büro Bakım ve Onarımı Giderleri)

7.000,00

 

Zabıta Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden 88.000,00 TL. (SeksensekizbinTL.) olmak üzere Fen İşleri Müdürlüğünün  “46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 – Yol Bakım ve Onarımı Giderleri” bütçe tertibine toplam 2.902.170,00 TL. (İkimilyondokuzyüzikibinyüzyetmişTL.) aktarma yapılması hususunda konunun meclise havalesini arz ederim.

Rapor, Plan Bütçe Komisyon Başkanlığımızca incelenip karara bağlanması üzerine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) fıkrası gereğince; Belediyemiz 2018 mali yılı bütçesine ilişkin olarak, Fen İşleri Müdürlüğünün “Şile Genelinde Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşleri” ihalesi kapsamında “46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 – Yol Bakım ve Onarımı Giderleri” bütçe tertibinin ve müdürlük bütçesinin yetersiz kalması sebebiyle;

 

AKTARILAN

AKTARAN

MİKTAR

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.32.06.1.0.00.5.03.5.1.05

(Harita Yapım ve Alım Giderleri)

7.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.32.06.1.0.00.5.03.7.1.02

(Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları)

70.000,00

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden 77.000,00 TL. (YetmişyedibinTL.)

 

AKTARILAN

AKTARAN

MİKTAR

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.36.07.9.9.00.5.03.2.6.02

(Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları)

25.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.36.07.9.9.00.5.03.3.1.01

(Yurtiçi Geçici Görev Yollukları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.36.07.9.9.00.5.03.5.9.90

(Diğer Hizmet Alımları)

32.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.36.07.9.9.00.5.03.7.1.01

(Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları)

2.000,00

 

Veteriner İşleri Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden 60.000,00 TL. (AltmışbinTL.)

           

AKTARILAN

AKTARAN

MİKTAR

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.35.06.2.0.00.5.03.2.1.05

(Baskı ve Cilt Giderleri)

40.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.35.06.2.0.00.5.03.5.1.01

(Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri)

600.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.35.06.2.0.00.5.03.7.2.01

(Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları)

161.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.35.06.2.0.00.5.06.4.2.05

(Yol Yapımı İçin Arsa Alımı ve Kamulaştırma Giderleri)

150.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.35.06.2.0.00.5.06.4.2.90

(Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Gid.)

117.000,00

Plan ve Proje Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden 1.068.000,00 TL. (BirmilyonaltmışsekizbinTL.)

 

AKTARILAN

AKTARAN

MİKTAR

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.2.1.01

(Kırtasiye Alımları)

75.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.2.3.03

(Elektrik Alımları)

25.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.2.4.01

(Yiyecek Alımları)

25.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.5.4.01

(İlan Giderleri)

50.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.5.5.02

(Taşıt Kiralaması Giderleri)

50.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.5.5.03

(İş Makinası Kiralaması Giderleri)

40.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.5.5.07

(Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri)

548.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.6.1.01

(Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri)

50.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.7.1.01

(Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları)

30.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.7.3.03

(Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri)

10.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.03.7.3.04

(İş Makinesi Onarım Giderleri)

10.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.06.5.2.01

(İnşaat Malzemesi Giderleri)

50.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.38.01.3.9.00.5.06.5.2.02

(Elektrik Tesisatı Giderleri)

30.000,00

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden 993.000,00 TL. (DokuzyüzdoksanüçbinTL.)

 

AKTARILAN

AKTARAN

MİKTAR

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.03.4.2.04

(Mahkeme Harç Giderleri)

120.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.03.5.2.90

(Diğer Haberleşme Giderleri)

15.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.03.5.5.05

(Hizmet Binası Kiralama Giderleri)

40.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.06.1.2.02

(Bilgisayar Alımları)

16.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.03.2.7.03

(Mühimmat Alımları)

5.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.03.2.9.90

(Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları)

5.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.03.5.9.03

(Kurslara Katılma Giderleri)

72.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.03.2.5.01

(Giyecek Alımları)

12.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.03.2.1.05

(Baskı ve Cilt Giderleri)

4.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.18.01.3.9.00.5.03.3.3.01

(Yurtdışı Geçici Görev Yollukları)

3.000,00

 

Yazı İşleri Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden 292.000,00 TL. (İkiyüzdoksanikibinTL.)

 

AKTARILAN

AKTARAN

MİKTAR

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.30.06.9.9.00.5.03.2.3.01

(Yakacak Alımları)

5.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.30.06.9.9.00.5.03.5.1.01

(Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri)

89.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.30.06.9.9.00.5.03.5.1.05

(Harita Yapım ve Alım Giderleri)

10.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.30.06.9.9.00.5.03.5.1.06

(Enformasyon ve Raporlama Giderleri)

5.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.30.06.9.9.00.5.03.6.2.01

(Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri)

60.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.30.06.9.9.00.5.03.7.1.01

(Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları)

10.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.30.06.9.9.00.5.03.7.2.01

(Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları)

20.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.30.06.9.9.00.5.03.7.3.02

(Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Gid.)

5.000,00

 

Etüt ve Proje Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden 204.000,00 TL. (İkiyüzdörtbinTL.)

 

AKTARILAN

AKTARAN

MİKTAR

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.1.1.01

(Hammadde Alımları)

5.170,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.1.3.01

(Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımı)

10.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.1.6.01

(Kimyevi Ürün Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.1.8.01

(Metal Ürün Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.2.1.01

(Kırtasiye Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.2.1.04

(Diğer Yayın Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.2.1.90

(Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.2.2.01

(Su Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.2.2.02

(Temizlik Malzemesi Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.2.3.01

(Yakacak Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.2.3.02

(Akaryakıt ve Yağ Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.2.3.03

(Elektrik Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.2.9.90

(Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.4.3.01

(Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.5.2.06

(Hat Kira Giderleri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.5.3.03

(Yük Taşıma Giderleri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.5.3.04

(Geçiş Ücretleri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.5.4.02

(Sigorta Giderleri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.5.5.02

(Taşıt Kiralaması Giderleri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.5.5.05

(Hizmet Binası Kiralama Gideri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.5.9.90

(Diğer Hizmet Alımları)

30.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.6.1.01

(Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.6.2.01

(Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri)

30.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.7.1.03

(Avadanlık ve Yedek Parça Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.7.1.04

(Yangından Korunma Malzemeleri Alımları)

2.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.7.1.90

(Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.7.3.02

(Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.7.3.03

(Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.03.8.1.90

(Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.06.1.1.01

(Büro Mefrüşatı Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.06.1.2.01

(Büro Makineleri Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.06.1.2.02

(Bilgisayar Alımları)

1.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.06.1.2.05

(İşyeri Makine Teçhizat Alımları)

15.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.33.04.9.9.00.5.06.1.4.01

(Kara Taşıt Alımları)

1.000,00

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden 120.170,00 TL. (YüzyirmibinyüzyetmişTL.)

 

AKTARILAN

AKTARAN

MİKTAR

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.2.5.02

(Spor Malzemesi Alımı)

15.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.2.7.01

(Güvenlik ve Savunmaya Yönelik, Silah Araç Alımı)

15.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.3.1.01

(Yurtiçi Geçici Görev Yollukları)

5.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.3.3.01

(Yurtdışı Geçici Görev Yollukları)

5.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.5.9.03

(Kurslara Katılma Giderleri)

3.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.7.1.04

(Yangından Korunma Malzeme Alımları)

3.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.7.1.90

(Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları)

20.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.7.2.01

(Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları)

5.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.7.3.02

(Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri)

10.000,00

46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 (Yol Bakım ve Onarımı Giderleri)

46.34.31.37.03.9.9.00.5.03.8.1.01

(Büro Bakım ve Onarımı Giderleri)

7.000,00

 

Zabıta Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinde yer alan ve yukarıda miktarları belirtilen ödeneklerden 88.000,00 TL. (SeksensekizbinTL.) olmak üzere Fen İşleri Müdürlüğünün  “46.34.31.31.06.2.0.00.5.03.8.6.01 – Yol Bakım ve Onarımı Giderleri” bütçe tertibine toplam 2.902.170,00 TL. (İkimilyondokuzyüzikibinyüzyetmişTL.) aktarma yapılması teklif; 5393 sayılı kanunun 18. Maddesi b bendi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesş uyarınca komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına arz olunur. 05/12/2018

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2018 yılı Aralık ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.