444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Denetim Komisyonu Üye Seçimi.

Karar No : 2019 / 03
Duyuru Tarihi: 14.01.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/03

Karar Tarihi : 07/01/2019

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

           

TEKLİFİN ÖZÜ: Denetim Komisyonu Üye Seçimi.

 

TALEP: Bu konuda Yazı İşleri Müdürü Vekili Gülşen KESKİN’in hazırladığı  rapor okundu.

 

RAPOR:

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesinde “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur ”denilmektedir.

 

İlgili madde gereğince gizli oyla 3 adet denetim komisyonu üyesi seçilmesi için evrakın meclise havalesini tensiplerinize arz ederim.

 

KARAR: Yapılan açık oylama neticesinde Şile Belediyesi Meclisinin 2019 yılı Ocak Ayı Meclis toplantısının birinci birleşiminde;

 

Denetim Komisyonuna  Komisyon Başkanı olarak Şefik ATEŞ, Komisyon Üyesi olarak Hasan ÇİFTÇİ ve Doğan GÜRSOY oy birliğiyle seçildiler.

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Ocak ayı toplantısının birinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.