444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Yetki Verilmesi

Karar No: 2019 / 05
Duyuru Tarihi: 14.01.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019 /05

Karar Tarihi : 07/01/2019

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİFİN ÖZÜ :Yetki Verilmesi.

TALEP: Bu konuda Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ’ın hazırladığı  rapor okundu.

RAPOR:

“BAŞKANLIK MAKAMINA

İstanbul metropol’ün hemen yanı başında, 796 km2’lik bir alana sahip olan Şile, Kocaeli yarımadasının Karadeniz kıyısında, %80’i orman, %8’i tarım alanı 2/3’si su havza alanı, 60 km kıyı bandı ile kırsal nitelikli arazi kullanımın ağırlıkta olduğu, yüzölçümü bakımından İstanbul’un 3.  büyük ilçesidir. Kırsal bir yerleşim alanı olmakla beraber bir mega kent çeperinde metropol yaşamından ve gelişiminden son derece etkilenmektedir.

57 adet orman köyü vasfında mahalle ve 5 adet merkez mahallesi olan Şile ilçesi, plan çalışmaları kapsamında Merkez, Merkez Etkilenme, Doğu Sahil, Batı Sahil, Darlık ve Ömerli olmak üzere 6 bölgeye ayrılmıştır.

 Merkez 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları, 15.03.2012 tarih ve 574 sayı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı alınmış olup, 04.04.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

 İstanbul İli, Şile İlçesi, Şile-Ağva karayolu üzerindeki 04.04.2012 tasdik tarihli Şile Merkez Nazım İmar Planı içerisinde bulunan, Şile’nin 2. Merkezi olarak öngörülen Çayırbaşı ve Balibey Mahallelerini kapsayan yaklaşık olarak  111 hektarlık alanın Merkez 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın revize edilerek, Kentsel Tasarım İlkelerine uygun olarak Şile Merkez II. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın yapılması gerekliliği doğmuştur.           

Bu kapsamda; söz konusu planlama alanına ilişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın yapılması ve bürokratik sürecin daha hızlı ilerlemesi ve Kentsel Tasarım ölçeğinde planlanması gerekliliğinden Ekte sınırları belirtilen alanın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı çizimlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gerektiğinden dolayı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin 5216 sayılı yasanın 7. Maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması için Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda; söz konusu planlama alanına ilişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın yapılması ve bürokratik sürecin daha hızlı ilerlemesi ve Kentsel Tasarım ölçeğinde planlanması gerekliliğinden Ekte sınırları belirtilen alanın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı çizimlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gerektiğinden dolayı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin 5216 sayılı yasanın 7. Maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na verilmesi,

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Ocak ayı toplantısının birinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.