444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Kira Artışı

Karar No : 2019 / 06
Duyuru Tarihi: 18.01.2019

T.C.

  ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019 /06

Karar Tarihi : 11/01/2019

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Kira Artışı.

 

              RAPOR:  Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

  07/01/2019 Tarihli Ocak Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

             KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü Haydar KONDİ tarafından Ocak Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

Belediyemiz mülkiyetindeki kiraya verilen taşınmazların, devam eden kira sözleşmelerine istinaden uygulanan kira artış oranları, Üretici Fiyat Endeksi dikkate alındığında yıl bazında ortalama %27’dir.

Ülkemizin ekonomik değerleri ve enflasyonla yapılan mücadeleler kapsamında, Belediyemiz mülkiyetindeki kiraya verilen taşınmazların, devam eden sözleşmelerinde yer alan kira miktarlarındaki artış oranının, 01 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar %10 olarak sabitlenmesi hususunda Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme sonucu;

           KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan kiracıların geneline bakıldığında, 6360 sayılı kanunla Köy Tüzel Kişilikleri sona ererek mahalle statüsüne dönüşen ve Belediyemize bağlanan 57 mahalle ile birlikte 62 mahallede mevcut olan taşınmazlardaki daire, köy kahvehanesi ve köy bakkalı statüsünde olan ve köy halkı tarafından kiralanan yerlerden oluşmaktadır.

Köy halkının geçim durumu, ekonomik güçlüğü, nüfus oranın düşük olması düşünüldüğünde yıl ortalaması %27 gibi kira artış oranlarının yüksek olması sebebiyle, İstanbul Defterdarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Müdürlüğü vb. kurumlardan kiralanan ve Belediyemizin tasarrufunda olup 3. Şahıslara kiralanmış olan yerler hariç olmak üzere Ülkemizin ekonomik değerleri ve enflasyonla yapılan mücadeleler kapsamında, Belediyemiz mülkiyetindeki kiraya verilen taşınmazların devam eden sözleşmelerinde yer alan kira miktarlarındaki artış oranının 01 Ocak 2019 tarihinden geçerli olarak yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar %10 olarak sabitlenmesinde komisyonumuz açısından bir sakınca bulunmamaktadır.

 

Şile Belediye Meclisimizin Ocak Ayı Toplantısında görüşülmek üzere raporun Meclise havalesi arz olunur.  09/01/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Ocak ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.