444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

UİP-29384 Şile İlçesi Bozgoca Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları.

Karar No: 2019 / 09
Duyuru Tarihi: 18.01.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/09

Karar Tarihi : 11/01/2019

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ:UİP-29384 Şile İlçesi Bozgoca Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları.

 

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

07.01.2019 tarihli Ocak Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

  KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Ocak Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

İlgi : a) 09.10.2017 gün 2017/76 sayılı Şile Belediyesi Meclis Kararı.

  1. b) 26.12.2017 tarih ve 23683 sayılı yazımız ve ekleri.
  2. c) 12.01.2018 tarih ve 119 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.
  3. d) İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğü 26.07.2018 tarih ve 2018/1792- BN:4108 İBB: 170799 sayılı yazı ve ekleri.
  4. e) Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 03.08.2018 tarih ve 622 sayılı yazısı.
  5. f) Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21.09.2018 tarih ve 9540 sayılı yazısı.

(g) 1) 2018-22642 sayılı itiraz, 2) 2018-23144 sayılı itiraz, 3) 2018-23170 sayılı itiraz, 4) 2018-23169 sayılı itiraz, 5) 2018-23167 sayılı itiraz, 6) 2018-23171 sayılı itiraz, 7) 2018-23168 sayılı itiraz, 8) 2018-23166 sayılı itiraz, 9) 2018-23145 sayılı itiraz, 10) 2018-23146 sayılı itiraz, 11) 2018-23147 sayılı itiraz, 12) 2018-23150 sayılı itiraz, 13) 2018-23153 sayılı itiraz, 14) 2018-23120 sayılı itiraz, 15) 2018-23151 sayılı itiraz, 16) 2018-23096 sayılı itiraz, 17) 2018-22965 sayılı itiraz, 18) 2018-23116 sayılı itiraz, 19) 2018-22853 sayılı itiraz, 20) 2018-23026 sayılı itiraz, 21) 2018-22570 sayılı itiraz, 22) 2018-22434 sayılı itiraz, 23) 2018-22432 sayılı itiraz, 24) 2018-22441 sayılı itiraz, 25) 2018-22435 sayılı itiraz, 26) 2018-22439 sayılı itiraz, 27) 2018-22428 sayılı itiraz, 28) 2018-22431 sayılı itiraz, 29) 2018-22914 sayılı itiraz, 30) 2018-22863 sayılı itiraz, 31) 2018-22675 sayılı itiraz, 32) 2018-22671 sayılı itiraz, 33) 2018-22670 sayılı itiraz, 34) 2018-22674 sayılı itiraz, 35) 2018-22677 sayılı itiraz, 36) 2018-22652 sayılı itiraz, 37) 2018-22872 sayılı itiraz, 38) 2018-22873 sayılı itiraz, 39) 2018-22870 sayılı itiraz, 40) 2018-22871 sayılı itiraz, 41) 2018-21714 sayılı itiraz, 42) 2018-22085 sayılı itiraz, 43) 2018-21813 sayılı itiraz, 44) 2018-21810 sayılı itiraz, 45) 2018-21815 sayılı itiraz, 46) 2018-21875 sayılı itiraz, 47) 2018-21873 sayılı itiraz, 48) 2018-21586 sayılı itiraz, 49) 2018-21587 sayılı itiraz, 50) 2018-21588 sayılı itiraz, 51) 2018-21809 sayılı itiraz, 52) 2018-21808 sayılı itiraz, 53) 2018-21874 sayılı itiraz, 54) 2018-22081 sayılı itiraz, 55) 2018-22080 sayılı itiraz, 56) 2018-22106 sayılı itiraz, 57) 2018-22107 sayılı itiraz, 58) 2018-22894 sayılı itiraz, 59) 2018-22989 sayılı itiraz, 60) 2018-22108 sayılı itiraz, 61) 2018-22083 sayılı itiraz, 62) 2018-22084 sayılı itiraz, 63) 2018-23032 sayılı itiraz, 64) E.3492810 sayılı kurum itirazı.

 

18.03.2016 tt’li 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap Nazım İmar Planı ve Plan notları doğrultusunda hazırlanan Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Bozgoca Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi ilgi (a) ilçe Meclis kararı ile tadilen uygun görülerek, 5216 sayılı 7.b maddesi uyarınca gereği için ilgi (b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iletilmiştir.

UİP-29384 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Bozgoca Mahallesi Uygulama İmar Planı ilgi (b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiş olup; ilgi (c ) de alınan Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek, 22.01.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

Söz konusu UİP-29384 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Bozgoca Mahallesi Uygulama İmar Planı ve ilgili dokümanlar, ilgi (d) yazı ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesine göre gereğinin yapılması için Belediyemize gönderilmiş olup, ilgi (e) yazı ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 07.08.2018-05.09.2018 tarihleri arasında askıda kalmıştır.

Askı tarihleri içerisinde Bozgoca Mahallesi Uygulama İmar Planı’na, ilgi (g) de sayı numaraları belirtilen dilekçeler ile yapılan itirazlar, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilgi (f) yazı eki ile Müdürlüğümüze iletilmiştir.

     SONUÇ:

Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Bozgoca Mahallesi Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık oluru, genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

 

Komisyon Görüşü

 

            Şile İlçesi Bozgoca Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan Plan itirazları incelenmiş olup,

  • 2, 3, 16, 19, 21, 22, 24, 29, 31, 39, 48, 50, 52, 56, 57, 60 numaralı itirazlar ulaşım kademelenmesini bozucu nitelikte 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan bütünlüğüne ve plan kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.
  • 5, 18, 23, 27, 36, 37, 38, 41, 43, 55, 58, 62, 64 numaralı itirazlar ulaşım kademelenmesini bozucu nitelikte 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan bütünlüğüne ve plan kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden ve donatı alanlarını azaltıcı ve nüfus yoğunluğu arttırıcı olmasından dolayı uygun görülmemiştir.
  • 4, 42 sayı numaralı itirazlara ilişkin itiraz kapsamında değerlendirilecek bir husus bulunmadığından uygun görülmemiştir.
  • 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 40, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 59, 61, 63 sayı numaralı itirazlar ve Komisyon Teklifi kapsamında değerlendirilen hususlar Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.

 

            Şile İlçesi Bozgoca Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin yukarıda belirtilen konuların Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından dijital ortamda üretilmesi ve plan dağıtım işlerinin dijital ortamda üretilen paftalar üzerinden yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 09/01/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Ocak ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.