444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi, Çayırbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli UİP.

Karar No : 2019 / 10
Duyuru Tarihi: 18.01.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/10

Karar Tarihi : 11/01/2019

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi, Çayırbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli UİP.

 

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

07.01.2019 tarihli Ocak Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

  KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Ocak Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

İlgi: (a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi 08.06.2005 gün ve 171 sayılı Başkanlık Oluru

(b) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.10.2012 gün ve 2169 sayılı kararı

(c) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 18.01.2013 tarih ve T.N:63807-B.N:936 sayılı dağıtım yazısı

(d) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 1536 sayılı meclis kararı

(e) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 24.10.2013 tarih ve 1992 sayılı meclis kararı

(f) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.07.2014 tarih ve 1064 sayılı meclis kararı

(g) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.09.2014 tarih ve 1194 sayılı meclis kararı

(h) 11.10.2018 tarih 2018/24523 sayılı Başkanlık Oluru yazımız.

              İlgi (a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Plan teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (b) kararı ile uygun görülerek 17.10.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli plan paftaları ve raporu kâğıt ve sayısal ortamda ilgi (c) yazıyla Belediyemize gönderilmiştir.

          5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanun 7b. Maddesine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Şile Merkez Etkilenme Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 25.01.2013-25.02.2013 tarihleri arasında askıda kalmıştır. İlgi (d), (e), (f), (g) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kararları ile Etkilenme Bölgesi itirazları karara bağlanmıştır.

           17.10.2012 tt’li 1/5000 ölçekli Şile Merkez Etkilenme          Bölgesi Nazım İmar Planı’na uygun olarak ilgi (h) yazıyla Başkanlık oluru alınan Çayırbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Müdürlüğümüzce hazırlanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisine havalesini onayınıza arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Şile İlçesi Şile İlçesi, Çayırbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan Şile İlçesi Çayırbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca aynen uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 09/01/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Ocak ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.