444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Amatör Spor Kulüplerine Yardım

Karar No : 2019 / 14
Duyuru Tarihi: 15.03.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/14

Karar Tarihi : 07/03/2019

 

 

     ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Amatör Spor Kulüplerine Yardım

 

   RAPOR:  Başkan çoğunluğumuz vardır diyerek oturumu açtı.

 

04.03.2019 tarihli Mart Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

  KONUNUN ÖZÜ: Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi Hasan ÇİFTÇİ tarafından Mart ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

Şilemizin Amatör Kulüplerinden olan Şile Yıldız Spor Kulübüne Belediye Kanununun ilgili maddesi gereğince nakdi yardım yapılması konusunda Mecliste görüşülmesinde arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

 

Belediyemizin 2019 Mali Yılı Bütçesinden; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. maddesi, (b) bendi (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) “Sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeleri için binde on ikisini geçemez.” şeklindeki açıklama neticesinde ilçemizde bulunan amatör spor kulüplerine Belediyemizin 08/02/2019 tarih ve 2019/12 sayılı meclis kararına istinaden toplam 70.000,00 TL. nakdi yardım yapılmıştır.

 

Bu bağlamda; Belediyemizin 2018 yılı genel bütçe vergi gelirleri dikkate alındığında, sporu teşvik etmek amacıyla ilçemiz spor kulüplerine “5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. maddesi, (b) bendi (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.)” gereğince 2019 mali yılı içerisinde yapılabilecek nakdi yardım miktarını aşacağından nakdi yardım talebi komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

 

Meclisimizin onayına arz olunur. 07/03/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Mart ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.