444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

İhtisas Komisyonları

Karar No : 2019 / 17
Duyuru Tarihi: 29.04.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Karar No       : 2019 /17

Karar Tarihi : 15/04/2019

 

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ :İhtisas Komisyonları.

 

TALEP: Bu konuda Yazı İşleri Müdür vekili Gülşen KESKİN’in hazırladığı  rapor okundu.

RAPOR:

   “BAŞKANLIK MAKAMINA

 

              Belediye Kanununun 24. Maddesinde; “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu” 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur” denilmektedir.

           

İlgili kanun gereği 1 yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonuna 5 üye, Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 üye ve Harita ve Numarataj Komisyonuna 5 üye seçilmesi konularının meclise havalesini arz ederim.”

 

KARAR: Yapılan oylama neticesinde Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Nisan ayı toplantısının birinci birleşiminde;

 

İmar Komisyonuna; Özcan KARA, Şefik ATEŞ, Yalçın KURNAZ, Doğan GÜRSOY ve Hüseyin ÖZGÜR.

 

Plan Bütçe Komisyonuna; Kaya KOCAMAN, Kemal ÖZCAN, Sezgin ERTÜRK, Özgür Devrim ÜSTÜNER ve Orhan KÜÇÜKERMAN.

 

Harita ve Numarataj Komisyonuna; Şefik ATEŞ, Kemal ÖZCAN, Fatih Mehmet KÖMÜRCÜ, Turan ÖZKAN ve Yasin KÜÇÜKÖZER.

 

            Oy birliğiyle seçildiler.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.