444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Yetki Verilmesi.

Karar No : 2019 / 25
Duyuru Tarihi: 16.05.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Karar No       : 2019/25

Karar Tarihi : 06/05/2019

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

 

TEKLİFİN ÖZÜ : Yetki Verilmesi.

 

TALEP: Bu konuda Etüt Proje Müdürü Ercan YILDIZER’in hazırladığı rapor okundu.

 

RAPOR:

“BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

            Merkez ve mahallelerimizde ulaşım sebebiyle orman alanlarından geçilmesi gereken imar yollarının açılabilmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden bu alanlara ilişkin yol tahsis işlemleri gerçekleştirilecektir.

 

            Bu işlemleri gerçekleştirirken 6831sayılı Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18. Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin İkinci Bölümü’nde 17/3.maddeye göre verilecek izinler başlığında;

 

  “Madde 4 – Ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde ‘Yol, Bina ve Diğer Tesislere izin verilebilir.” ifade edilmiştir.

 

            Verilecek izinlere ilişkin Uygulama Yönetmeliği’nin 3.Bölümü Bedeller ve Teminat kısmında alınacak bedeller;

 

            Kesin İzinlerde; Madde 8/4 ‘de “Belediyelerin kar gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere yapacakları tesislerden ağaçlandırma bedeli, orköy bedeli ile erozyon bedeli alınmaz. Arazi izin bedeli ise %95 indirimli olarak alınır” şeklinde belirtilmiştir.

 

            Ön İzinlerde; “Madde 8/14 ‘de Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen ön izinlerden bedel alınmaz.” şeklinde belirtilmiştir.

 

Madde 9- Arazi izin bedeli için bedel tespiti;

 

            Arazi izin bedeli; izin alanının metrekaresi, cari yıl ağaçlandırma birim metrekare bedeli, Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18. Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan izin türü katsayısı (Ek-1), ekolojik denge katsayısı(Ek-2) ve il katsayısının(Ek-3) çarpımlarının sonucu olarak hesaplanmaktadır.

            Tahsis talebinde bulacağımız alanlara ilişkin iş ve işlemler belirtilen süreç doğrultusunda Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18. Maddelerinin uygulama yönetmeliğine göre gerçekleştirilecek olup;

 

            İstanbul ili, Şile ilçesi sınırları içerisinde bulunan orman alanlarında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18. maddesine göre Şile Belediye Başkanlığı olarak talep edeceğimiz izinlere ve bu izinler için ödenmesi gereken bedellere ait iş ve işlemlerle ilgili temsile ve gerekli belgeleri imzalamaya Şile Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkanı İlhan OCAKLI ‘ya yetki verilmesi hususunun görüşülerek karar alınmak üzere evrağın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda İstanbul ili, Şile ilçesi sınırları içerisinde bulunan orman alanlarında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18. maddesine göre Şile Belediye Başkanlığı olarak talep edeceğimiz izinlere ve bu izinler için ödenmesi gereken bedellere ait iş ve işlemlerle ilgili temsile ve gerekli belgeleri imzalamaya Şile Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkanı İlhan OCAKLI ‘ya yetki verilmesi;

 

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Mayıs ayı toplantısının birinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.