444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile Meydan ve Zemin Altı Otopark İnşaatı İşi Devir İşlemi

Karar No: 2019 / 26
Duyuru Tarihi: 16.05.2019

T.C. 

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Karar No       : 2019/26

Karar Tarihi : 06/05/2019

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

 

TEKLİFİN ÖZÜ : Şile Meydan ve Zemin Altı Otopark İnşaatı İşi Devir İşlemi.

 

TALEP: Bu konuda Etüt Proje Müdürü Ercan YILDIZER’in hazırladığı rapor okundu.

 

RAPOR:

“BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

İlçemiz Çavuş Mahallesi, mülkiyeti Belediyemize ait 92 ada 16 parsel ve Belediyemiz lehine meydan vasfıyla tapudan terkin edilen tescil harici alan dahil toplam 11.413,49 m²’lik taşınmaz üzerinde bulunan ve 27/10/2013 tasdik tarihli Merkez I. Etap Uygulama İmar Planı hükümleri doğrultusunda “Özel Proje Alanı (ÖPA)” lejantında kalmakta olup; “Şile Meydan ve Zeminaltı Otopark İnşaatı” işinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonunun 25.01.2016 tarih ve 594 sayılı kararına istinaden ihale edilmiş; 24.02.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış ve söz konusu iş kapsamında yapılan imalatlarının devralınması ve hizmete açılması için ilgili birimlere teslim gerekmektedir.

Söz konusu taşınmaz üzerinde tamamlanan proje kapsamında İBB sorumluluğunda bulunan “Şile Meydan ve Zeminaltı Otopark İnşaatı İşi”nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine göre Belediyemize devir işleminin yapılması isteği konusunun görüşülerek karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Mayıs ayı toplantısının birinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.