444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Kira Artış Oran Uygulaması

Karar No: 2019 / 27
Duyuru Tarihi: 20.05.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/27

Karar Tarihi : 10/05/2019

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Kira Artış Oran Uygulaması.

 

              RAPOR:  Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

  06/05/2019 Tarihli Mayıs Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

             KONUNUN ÖZÜ: Mali Hizmetler Müdürü Haydar KONDİ tarafından Mayıs Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İlgi      :a) 11/01/2019 tarih ve 2019/6 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı.

            :b) 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

     Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

 

Belediyemiz mülkiyetindeki kiraya verilen taşınmazların ilgi (a) Belediyemiz Meclis Kararı ile İstanbul Defterdarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Müdürlüğü vb. kurumlardan kiralanan ve Belediyemizin tasarrufunda olup 3. Şahıslara kiralanmış olan yerler hariç olmak üzere; Ülkemizin ekonomik değerleri ve enflasyonla yapılan mücadeleler kapsamında, devam eden kira sözleşmelerinde yer alan kira miktarlarındaki % 27 ortalamasında olan artış oranının 01 Ocak 2019 tarihinden geçerli olarak yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar %10 olarak sabitlenmesi hususunda karar alınmıştır.

 

İlgi (b) Kanunun 56. Maddesinde yapılan düzenleme ile “11/01/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. Maddesinin birinci, ikinci, üçüncü fıkralarında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin dördüncü fıkrasına “kararlaştırılmışsa”, ibaresinden sonra gelmek üzere “20/02/1930 tarihli 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla”, ibaresi eklenmiştir.” şeklinde değişiklik yapılmıştır.

 

Bu sebeple Belediyemiz mülkiyetinde kiraya verilen taşınmazlarındaki kira artış oranlarının karar tarihinden itibaren tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre uygulanması hususunda Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme sonucu;

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Belediyemiz mülkiyetinde kiraya verilen taşınmazlarındaki kira artış oranlarının 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 56. Maddesinde yapılan düzenleme ile “tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara” göre yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

 

Şile Belediye Meclisimizin Mayıs Ayı Toplantısında görüşülmek üzere raporun Meclise havalesi arz olunur.  10/05/2019

  

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Mayıs ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.