444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Tarife Rusüma Ek Madde Eklenmesi

Karar No: 2019 / 28
Duyuru Tarihi: 20.05.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/28

Karar Tarihi : 10/05/2019

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Tarife Rusüma Ek Madde Eklenmesi.

 

              RAPOR:  Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

  06/05/2019 Tarihli Mayıs Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

             KONUNUN ÖZÜ: İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet ÇETİN tarafından Mayıs Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 31.07.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olması hasebi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde ve sokak ada ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlemlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir Belediyesi’ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiştir. Binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin ulusal adres veri tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla da “5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69. Maddesine istinaden hazırlanmıştır” denilmektedir.

 

Şile İlçe sınırları içerisinde cadde, sokak, kapı, bina ve bağımsız bölüm numaraları verilmesi, yerinde tespiti fotoğraflarının çekilmesi ve ilgili, sitemlere eklenmesi ile alakalı belediyemizce bilumum iş ve işlemler yapılmaktadır. Yapılan bu iş ve işlemler için belediyemizce gerekli ücret kalemlerinin belirlenmesi ve 2019 yılı tarife rüsum cetveline eklenme konusunun meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunda arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

 

Şile İlçe sınırları içerisinde cadde, sokak, kapı, bina ve bağımsız bölüm numaraları verilmesi, yerinde tespiti fotoğraflarının çekilmesi ve ilgili, sitemlere eklenmesi ile alakalı belediyemizce bilumum iş ve işlemler yapılmaktadır. Yapılan bu iş ve işlemler için belediyemizce gerekli ücret kalemlerinin belirlenmesi ve 2019 yılı tarife rüsum cetveline ilave edilmesi hususunda komisyonumuz açısından bir sakınca bulunmamaktadır.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur.  10/05/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Mayıs ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.