444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

2018 Yılı Mali Kesin Hesabı

Karar No:2019 / 29
Duyuru Tarihi: 20.05.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/29

Karar Tarihi : 10/05/2019

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: 2018 Yılı Mali Kesin Hesabı.

 

              RAPOR:  Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

  06/05/2019 Tarihli Mayıs Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

             KONUNUN ÖZÜ: Mali Hizmetler Müdürü Haydar KONDİ tarafından Mayıs Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : “5393 sayılı Belediye kanununun 64. Maddesinde belirtildiği üzere “Her yıl bütçesinin kesin hesabı, belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra Nisan ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap, Belediye meclisinin Mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır.”

 

2018 Mali Yılı Gelir ve Gider işlemlerine ait Kesin Hesap Cetvelleri ve bağlı ekleri, ilgili evrakları gereği;

 

 

A-) Gelir Cetvellerinin;

 

VERGİ GELİRLERİ                                               :           22.736.792,34

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ       :             2.072.193,35 

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR         :                   9.882,04

DİĞER GELİRLER                                    :           13.764.919,11

SERMAYE GELİRLERİ                             :           25.477.618,86

RED VE İADELER (-)                                :                223.092,33

 

TOPLAM                                                      :      63.838.313,37 TL’sı gelir elde edildiği;

 

2018 Mali yılında 83.310.069,56 TL’ sı Gelir Tahakkuku yapıldığı, 63.838.313,37 TL’sı Gelir tahsil edildiği,

 

Ayrıntılı Gelir Cetveli incelemesinde yasaların sağladığı gelirler haricinde başka gelirlerin olmadığı tespit olunmuş, Belediye veznesi ve bankalar aracılığı ile Gelir Tahsilatı sağlandığı görülmüştür. Belediye veznesinden tahsil edilen gelirler teslimat karşılığı gününde Belediyenin hesabı bulunduğu Bankalara yatırılmıştır. 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile Bankalarda bulunan hesaplardan 2.930.267,31 TL’sı 2019 Mali yılına devrettiği, devreden hesapların aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere ilgili hesaplarında olduğu görülmüştür.

 

 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

CARİ HESAP

57.550,24 TL

AĞVA ŞUBESİ

85.712,16 TL

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

CARİ HESAP

231,45 TL

EMLAK VERGİSİ HESABI

582.615,63 TL

Ç.T.V. HESABI

157.767,72 TL

YEŞİLKÖY ŞUBESİ (İSTKA PROJE HSB)

15.577,05 TL

SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ HESABI

0,00 TL

ŞİLE BEZİ TESİSİ İŞLETMESİ HESABI

6.302,83 TL

AB PROJESİ

0,00 TL

YATIRIM HESABI

0,00 TL

MUHTARLIK HESABI

6.178,42 TL

KAMU YÖNETİMİNDE MÜKEMMELLİK (EXCELLENCE) PROJESİ HESABI

24.526,95 TL

GECEKONDU HESABI

                    50.745,52 TL

OTOMATİK ÖDEME HESABI

                   15.497,95 TL

                                VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

İNTERNET BANKACILIĞI

944.343,34 TL

VEZNE POS HESABI

815.916,05 TL

MERCAN ŞUBESİ (İSTKA PROJE HSB)

158.678,49 TL

TELLALLIK HESABI

                      8.623,51 TL

EMLAK VERGİSİ HESABI

0,00 TL

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ÜSKÜDAR ŞUBESİ

0,00 TL

TOPLAM

2.930.267,31

 

B-)       Gider Cetvellerinin incelenmesinde;

 

2018 Mali Yılında 75.000.000,00 TL sı bütçe ödeneği verildiği, bu ödeneklerden 73.101.160,86 TL sının aşağıdaki programlar dahilinde sarf edildiği görülmüştür.

 

 

            GENEL KAMU HİZMETLERİ                  :  27.775.553,76

            KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZT. :      805.412,62

            EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER     :        73.377,23

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ             :      946.378,36

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZT.       :  34.016.023,60

SAĞLIK HİZMETLERİ                              :       370.513,21

DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZT.     :    9.113.902,08

 

TOPLAM                                                     : 73.101.160,86  TL

           

   

Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılan nakit ödemeler ve havale ödemelerinin yazılı talimat ile yapıldığı, ödenecek çekler hesabının 62.582.967,93 TL sı olduğu 2019 yılına devreden ödenecek çek olmadığı görülmüştür.

2018 Mali Yılı Emanet Hesabı olarak; Belediyenin yapmış olduğu harcamalardan dolayı nakit yetersizliği nedeniyle 57.081.731,99 TL sı Bütçe Emanet Hesabına alınmış, bu hesaptan ilgililerine 37.736.744,31 TL sı ödeme yapıldığı, 19.344.987,68 TL sı 2019 Mali Yılına devrettiği görülmüştür.

2018 Mali Yılı Adi  Emanetler Hesabı olarak ;

HESABIN ADI

HS.ALINAN

ÖDENEN

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI

1.457.750,26

258.026,06

EMANETLER HESABI

3.236.742,41

962.527,33

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI

2.700.679,00

285.507,22

ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ HSB.

2.651.709,84

1.377.033,19

FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR HSB

3.352.752,41

47.860,89

VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ   TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER HÜKÜM.

10.230.959,01

2.533.680,97

TOPLAM

23.630.592,93

5.464.635,66

Belediyenin 2018 Mali yılı içerisinde, nakit yetersizliği nedeniyle yatırılmayan 23.630.592,93 TL sı Adi Emanetler Hesabına alınmış ve daha sonra bu hesaptan 5.464.635,66 TLsı ödeme yapılmış olup, 18.165.957,27 TL sı 2019 Mali Yılına devretmiştir. Diğer hesaplar yılsonu mizanında görüldüğü şekilde olup onaylamak üzere konunun Meclise havalesini arz ederim.

           KARAR : 2018 Mali yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabı incelenmesinde mevcut yasalar çerçevesinde Gelirlerin toplanıldığı Bütçe ile verilen ödenek haricinde harcama yapılmadığı görülmüştür. Defter ve kayıtların usulüne uygun olarak tutulduğu tespit olunmuştur. Yıl sonu mizanında görüldüğü üzere kişi borçları tahsilâtının takibinin sağlanması ayrıca tahakkuk artığı Belediye Gelirlerinin tahsilâtının hızlandırılmasının kanaatiyle 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının onaylanmak üzere;

Şile Belediye Meclisimizin Mayıs Ayı Toplantısında görüşülmek üzere raporun Meclise havalesi arz olunur.  10/05/2019

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Mayıs ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy çokluğula kabul edildi.

 

(Hüseyin ÖZGÜR-Bilal SÖNMEZ ve Özgür Devrim ÜSTÜNER RED oyu kullandı)

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.