444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi UİP-25077 PİN Numaralı Yeniköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 0/92 Parselin İtirazı Hk.

Karar No: 2019 / 36
Duyuru Tarihi: 20.05.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/36

Karar Tarihi : 10/05/2019

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi UİP-25077 PİN Numaralı Yeniköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 0/92 Parselin İtirazı Hk.

 

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

06.05.2019 tarihli Mayıs Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

  KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Mayıs Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

İlgi:   a)Şile Belediye Meclisi'nin 13/10/2016 gün ve 2016/89 sayılı kararı,

         b)20/03/2017 gün ve 223810 sayılı yazımız,

         c)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/06/2017 gün ve 885 sayılı kararı,

         d)İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü'nün 19/10/2017 gün ve

BN:5466 İBB:205250 sayılı yazısı,

         e)Şile Belediye Meclisi'nin 05/04/2018 gün ve 2018/28 sayılı sayılı Kararı,

         f)18.10.2018 gün ve 10719 sayılı yazımız,

         g)Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ 14. Bölge Müdürlüğü'nün 771407 sayılı yazısı.

 

Şile Belediye Meclisi’nin ilgi (a) kararı ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Yeniköy Mahallesi Uygulama İmar Planı 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. Maddelerine göre ilgi (b) yazı ve ekleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir. Bahsi geçen 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Yeniköy Mahallesi Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile tadilen uygun bulunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 16.06.2017 tarihinde onaylanmıştır.

 

Söz konusu 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi, Yeniköy Mahallesi Uygulama İmar Planı ilgi (d) yazı ile müdürlüğümüze iletilen paftalar 23.10.2017 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanunun 8/B maddesi uyarınca bir ay süreyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmıştır. 23.10.2017-21.11.2017 tarihleri arasında askıda kalan 16.06.2017 t.t.li 1/1000 Ölçekli Şile Yeniköy Mahallesi Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar, 05.04.2018 tarih ve 2018/28 sayılı İlgi (e) Şile Belediye Meclis Kararında, komisyon görüşünce karara bağlanmıştır. Şile Belediyesi İmar Komisyonu görüşünce 0/92 parsele ilişkin itirazda ilgili kurumdan görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Belediyemize iade edilmiştir.

 

Şile Belediye Meclisi’nin İlgi (e) kararı ile Bahse konu Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Yeniköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazın 0/92 parsel sayılı taşınmaza yapılan itirazlara ilişkin ilgili koruma kurulundan görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğümüze iade edilmiştir. İlgi (f) yazımız ile 0/92 sayılı parsele ilişkin olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş olup, ilgi (g) yazı ile bahse konuya yönelik görüş Belediyemize iletilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

16.06.2017 t.t.li Yeniköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’na yapılan itiraz, İlgi (f) Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’ne kurum görüşünde  “İlgili taşınmazın Yunuslu Deresi’nin yan kolunda ve tamamı taşkın yayılım alanında olduğu”  bahsedilmektedir.

      Sonuç olarak; İlgi (e) Meclis Kararı doğrultusunda; Yeniköy Mahallesi 0/92 parsel sayılı taşınmaza yönelik olarak taşkın yayılım hattında olduğuna dair  (h) kurum görüş yazısı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık oluru, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

Rapor, İmar Komisyonu Başkanlığımızca incelenip karara bağlanılması üzerine havale olunmuştur.

     KOMİSYON GÖRÜŞÜ

     Şile İlçesi, Yeniköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 0/92 parsele ilişkin 20 No’lu itiraz kapsamında talep edilen ilgi g)Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ 14. Bölge Müdürlüğü'nün kurum görüşünde, söz konusu parsel taşkın yayılım hattında olduğundan “Yapı Yasaklı Alan” taramasının kaldırılması Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

      

     Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 08/05/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

 

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Mayıs ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.