444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Sokak İsmi Verilmesi

Karar No : 2019 / 42
Duyuru Tarihi: 20.06.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/42

Karar Tarihi : 14/06/2019

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Sokak İsmi Verilmesi.

 

  RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

10/06/2019 tarihli Haziran Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından Harita ve Numarataj komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü raporunun görüşülmesine geçildi.

        

            KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Haziran Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

            “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” in 31.07.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olması hasebi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir Belediyesi’ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiştir.  Binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin ulusal adres veri tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla da, 5490 sayılı “nüfus hizmetleri kanununun” 69. maddesine istinaden” girmiştir denilmektedir.

           Müdürlüğümüzce yapılan inceleme neticesinde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 16.12.2010 tarih ve 2781 sayılı Meclis Kararı ile yapılmış olan Numarataj çalışması sırasında İlçemiz Ağva Merkez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Rıhtım Caddesi ile Yeşilçay Deresi arasındaki alanın (kamuoyunda Aşıklar Yolu olarak anılan) isimlendirilmediği tespit edilmiştir.

           Bu bağlamda Aşıklar Yolu ismi verilmesi konusunun Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunu arz ederim.

          KOMİSYON GÖRÜŞÜ

          Komisyonumuzca yapılmış olan incelemeler neticesinde;

 

          İlçemiz Ağva Merkez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Rıhtım Caddesi ile Yeşilçay Deresi arasındaki alanın (kamuoyunda Aşıklar Yolu olarak anılan) isimlendirilmediği tespit edilmiş olup, 08.07.2000 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Ağva Revizyon İmar Planı ve İlave İmar Planlarında Park ve Gezinti Alanı olarak geçmekte olan alana Aşıklar Yolu Parkı isminin verilmesi,

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur.12/06/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Haziran ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.