444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şile İlçesi Akçakese Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları.

Karar No: 2019 / 45
Duyuru Tarihi: 11.07.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/45

Karar Tarihi : 05/07/2019

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Şile İlçesi Akçakese Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları.

 

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

01/07/2019 tarihli Temmuz Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğü raporunun görüşülmesine geçildi.

 

            KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Plan ve Proje Müdürü tarafından sunulan Şile İlçesi Akçakese Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları teklifi aşağıdadır.

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

18.03.2016 tt.’li 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 1. Etap Nazım İmar Planı kararlarına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Akçakese Mahallesi Uygulama İmar Planı 22.01.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 06.07.2018-06.08.2018 tarihleri arasında askıda kalmıştır.

 

Konu Plan’a Akçakese Mahallesi 435 parsel sayılı taşınmazın maliki tarafından yapılan (Meclis kararından 149 sayı numarası ile belirtilen) itirazda özetle; söz konusu alanda mevcutta dere bulunmadığı ve dere koruma alanından dolayı mağduriyet oluştuğu, dere koruma bandı ve park alanının iptali talep edilmektedir.

 

Söz konusu plana askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Şile Belediye Meclisinde görüşülmüş olup ilgi Meclis Kararında; ”..., 149, ..." sayı numaralı itirazlar ilgili kurumdan görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iade edilmiştir." şeklinde karara bağlanmıştır.

İlgi (a) Meclis Kararına istinaden "Akçakese Mahallesi 435 parsel" sayılı taşınmaza ilişkin ilgi (b) yazımız ile İSKİ Genel Müdürlüğüne ilgi (c) yazımız ile DSİ 14. Bölge Müdürlüğüne görüş sorulmuştur.

 

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün İlgi (c) yazısında özetle “DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden görüş alınmalıdır” şeklinde görüş bildirmiştir. DSİ 14. Bölge Müdürlüğünün İlgi (e) yazısında özetle “söz konusu parselde Ek’te görüleceği üzere DSİ’nin mevcut veya mutasavver hiçbir projesinin olmadığı ve bahse konu parsel üzerinde dere olmadığı tespit edilmiştir” şeklinde görüş bildirmiştir.

 

SONUÇ:

İlgi (a) Meclis Kararı, ilgi (c) İSKİ Genel Müdürlüğü'nün görüş yazısı ve İlgi (e) DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nün görüş yazılarına istinaden bahse konu alana yönelik plan değişikliği teklifi müdürlüğümüzce hazırlanmış olup Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık oluru, genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

 

            Şile İlçesi Akçakese Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan 149 sayı numaralı itiraz, DSİ ve İSKİ kurum görüşü kapsamında değerlendirilmiş ve Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.

 

           Şile İlçesi Üvezli Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin yukarıda belirtilen konuların Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından dijital ortamda üretilmesi ve plan dağıtım işlerinin dijital ortamda üretilen paftalar üzerinden yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 03/07/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Temmuz ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.