444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Koruma Meclisi ve Murakabe Heyetine Gizli Oyla Asil ve Yedek Aza Seçilmesi.

Karar No: 2019 / 47
Duyuru Tarihi: 18.09.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019 /47

Karar Tarihi : 02/09/2019

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİFİN ÖZÜ :Koruma Meclisi ve Murakabe Heyetine Gizli Oyla Asil ve Yedek Aza Seçilmesi.

 

TALEP: Bu konuda Yazı İşleri Müdür vekili Gülşen KESKİN’in hazırladığı  rapor okundu.

RAPOR:

“BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi : a) 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun.

      : b) Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 5.8.2019 tarihli ve E.2364103 Sayılı Yazısı.

 

31 Mart 2019 Yerel seçimleri sonucu Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisinin değişimine bağlı olarak, 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun  (Ek: 9/1/1952 - 5856/1 md.) Belediye meclislerinin her yenilenmesinde çiftçi mallarını koruma meclisi üyeleri ile murakabe heyeti üyeleri 4’üncü maddeye göre yeniden seçilirler.

“ Madde 4 – Murakabe heyetiyle koruma meclisine aza seçilebilmek için belediye meclisine aza intihap edilebilmek hakkına malik olmak ve aynı zirai sahada ziraatle meşgul bulunmak şarttır. Şu kadar ki, bunların belde sakini olup olmadıklarına bakılmaz. Köy Kanununun 30 uncu maddesi bu seçimlerde de caridir. Koruma meclisi azaları ticaret ve sanayi ve ziraat odaları bulunan yerlerde bunların da iştirakiyle toplanan belediye meclisi tarafından gizli reyle ve dört sene müddetle intihap olunurlar. Her intihapta beşi asli, beşi yedek aza olmak üzere on kişi seçilir. Asli azalar arasında inhilal vukuunda yedek azadan en fazla rey alan boşalan yere geçer. Müsavi(eşit) rey almış olanlar arasında kur'a çekilir. Koruma meclisi azaları aralarından gizli reyle bir reis ve bir reis vekili seçerler. “denilmiştir.           

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün İlgi (b) sayılı yazısı ile Koruma Meclisi ve Murakabe Heyetine üye seçimine esas olmak üzere şartlara haiz olan 39 kişilik isim listesi bildirilmiştir.

Koruma Meclisi ve  Murakabe heyetine Belediye Meclisince gizli oyla beşi asli, beşi yedek olmak üzere on üyenin seçilmesi konusunda gerekli kararın alınması için yazının Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda; Koruma Meclisi ve Murakabe Heyetine,

Asil Üye olarak:  Arif ÇANCI, Ali ÇENGEL, Mustafa KUŞ, Birkan YILDIZ ve Veli İNCE seçilmişlerdir.

Yedek Üye Olarak; Ayhan TUNÇ, Fazlı ABAY, Turgay KIRMAN, Yılmaz TARAKÇI ve Fatih AKGÜL seçilmişlerdir.

 

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Eylül ayı toplantısının birinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.