444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Şartlı Taşınmaz Bağışı Meclise Havale

Karar No : 2019 / 48
Duyuru Tarihi: 18.09.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No              : 2019 /48

Karar Tarihi        : 02/09/2019

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

TEKLİFİN ÖZÜ : Şartlı Taşınmaz Bağışı Meclise Havale.

 

TALEP: Bu konuda Yazı İşleri Müdür vekili Gülşen KESKİN’in hazırladığı  rapor okundu.

RAPOR:

“BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi : Taşınmaz hisse bağışı konulu 18.07.2019 tarih ve 2019-13689 havale sayılı dilekçe.

İlgi dilekçe ile İstanbul ili, Şile ilçesi, Bıçkıdere Mahallesinde 251 parselde kayıtlı taşınmazdaki hak ve hisselerinin tamamını ibadethane yapılması şartı ile bağışlamak istedikleri belirtilmiştir.

Söz konusu taşınmazın tapu kaydı incelendiğinde Şile İlçesi, Bıçkıdere Mahallesi, Köyiçi Mevkii 251 parselde kayıtlı 742,64 m2 yüzölçümlü taşınmazın ¼ hissesinin (185,66 m2) Musa kızı Havva KURT, 1/4 hissesinin Musa kızı Zilfi AKIN, 1/4 hissesinin Mehmet oğlu İsmail ÖZBEY, 1/4 hissesinin İsmet kızı Cansu ŞİŞMAN mülkiyetinde bulunduğu anlaşılmaktadır.           

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. Maddesinin (i) bendinde “Belediyenin bağış kabul edebileceği” belirtilmiş ve Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (g) bendinde “Şartlı bağışları kabul etmek” yetkisinin Belediye Meclisinin uhdesinde olduğu belirtilmiştir.           

Bu sebeple ilgi talep kapsamında; söz konusu Şile ilçesi, Bıçkıdere Mahallesi, Köyiçi Mevkii 251 parselde kayıtlı 742,64 m2 yüzölçümlü taşınmazın, bağışçı malikler tarafından Belediyemize yapılan bağışının KABULÜ konusunda karar alınmak ve alınacak karar doğrultusunda ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun Meclise havalesini arz ederim.

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda; Şile ilçesi, Bıçkıdere Mahallesi, Köyiçi Mevkii 251 parselde kayıtlı 742,64 m2 yüzölçümlü taşınmazın, bağışçı malikler tarafından Belediyemize yapılan bağışının KABULÜ’ne ve ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Belediye Başkanı İlhan OCAKLI’ya yetki verilmesi;

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Eylül ayı toplantısının birinci birleşiminde,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.