444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

A Tipi Asansör Muayene Kuruluşu Protokolü Hk.

Karar No: 2019 / 49
Duyuru Tarihi: 18.09.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019 /49

Karar Tarihi : 02/09/2019

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

TEKLİFİN ÖZÜ : A Tipi Asansör Muayene Kuruluşu Protokolü Hk..

TALEP: Bu konuda İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet ÇETİN’in hazırladığı  rapor okundu.

RAPOR:

“BAŞKANLIK MAKAMINA

04.05.2018 gün ve 30411 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 10. Maddesinde ;

“(1) Periyodik kontrol ücretinin hesaplanmasında esas alınacak olan fiyat, Komisyon kararı doğrultusunda EK-1’de belirtilen taban ve tavan fiyat aralığına göre ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir.

  1. Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan taban ve tavan fiyatları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar takip eden yılın Ocak ayı itibarıyla arttırılır ve Bakanlık tarafından ilan edilir.
  2. Periyodik kontrol ücreti, ilgili idare karar organı tarafından belirlenen fiyatın

ilgili idare payı ile birlikte KDV hariç toplamına eşittir.”

belirtilen hesaplama esasları ve aynı yönetmeliğin 23.Maddesinde;

“(1) Periyodik kontrol ücreti, bina sorumlusundan KDV dahil olarak A tipi muayene

kuruluşunca tahsil edilir.

  1. Tescil öncesi ilk periyodik kontrol ücreti ise asansör yaptırıcısından periyodik kontrol ücretinin üç katı olacak şekilde KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilir.
  2. İlgili idare tarafından talep edilmesi ve protokolde belirtilmesi durumunda EK-1’de yer alan taban ve tavan fiyat aralığında ilgili idarece belirlenen fiyatın azami % 10’unu protokol yapılan ilgili idareye A tipi muayene kuruluşunca aktarılır.”

belirtilen asansör periyodik kontrol ücretlerinin %10’luk olan azami ilgili idare payının A tipi muayene kuruluşunca ilgili idareye aktarılması konuları hakkında, işlemlerin taban fiyattan uygulanması ve aynı yönetmeliğin 9. Maddesi 1. Fıkrasında;

“(1) İlgili idare kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarından bir tanesi ile protokol imzalar. Ayrıca A tipi muayene kuruluşu olarak akredite olan ilgili idare, bu Yönetmelikte belirtilen kriterleri sağlaması, Bakanlıkça yetkilendirilmesi ve ilgili idare ile protokol imzalaması durumunda periyodik kontrol yapar.”

belirtildiği üzere A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalanması üzere Şile Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda yazımızın meclise havalesini arz ederim.

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda; A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalanması üzere Şile Belediye Başkanı İlhan OCAKLI’ya yetki verilmesi;

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Eylül ayı toplantısının birinci birleşiminde,

Oy birliğiyle karar verildi.

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.