444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

Etüt Proje Müdürlüğü’nün Lağv edilmesi.

Karar No: 2019 / 52
Duyuru Tarihi: 18.09.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/52

Karar Tarihi : 06/09/2019

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ: Etüt Proje Müdürlüğü’nün Lağv edilmesi.

 

              RAPOR:  Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

02/09/2019 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısından Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü raporunun görüşülmesine geçildi.

 

         KONUNUN ÖZÜ: Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından Eylül Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

          27.11.2011 tarih ve 28125 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ çerçevesinde 5393 Belediye Kanunun 48.Maddesi gereğince, Kurumumuzda Etüt Proje Müdürlüğü’nün iptal edilmesi hususunda evrakın Belediye Meclisine sunulmasını havalesini arz ederim.

           KOMİSYON GÖRÜŞÜ

        

            27.11.2011 tarih ve 28125 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ çerçevesinde 5393 Belediye Kanunun 48.Maddesi gereğince, Kurumumuzda Etüt Proje Müdürlüğü’nün iptal edilmesi hususu; Avrupa Birliği fonları ve İstanbul Kalkınma Ajansından faydalanmak üzere Etüt Proje Müdürlüğü’nün devam etmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur.05/09/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Eylül ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.