444 74 53
Beyaz Masa
Şile Belediyesi
Meclis Kararları
Yazıyı Büyütmek İçin Tıklayınız...
Yazıyı Küçültmek İçin Tıklayınız...

UİP-8937,5 PİN Numaralı Oruçoğlu Köyü Uygulama İmar Planı İtirazları.

Karar No: 2019 / 54
Duyuru Tarihi: 18.09.2019

T.C.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar No       : 2019/54

Karar Tarihi : 06/09/2019

 

ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

              TEKLİFİN ÖZÜ:UİP-8937,5 PİN Numaralı  Oruçoğlu Köyü Uygulama İmar Planı İtirazları.

 

              RAPOR:  İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

 

02.09.2019 tarihli  Ay’ı I. Dönem Meclis Toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğünün raporunun görüşülmesine geçildi.

 

  KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fehim YEŞİLBAŞ  tarafından Eylül Ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşiminde görüşülmek üzere sunulan teklifte;

 

BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

İlgi : a) Şile Belediye Meclisi'nin 06.07.2018 tarih ve 2018/57 sayılı kararı.

         b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.01.2019 tarih ve 85 sayılı kararı.

         c) İsmail KAHRAMAN'ın 26.07.2019 gün ve 2019-14559 dosya numaralı dilekçesi.

 

           20.07.2011 t.t’li 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı ve plan notlan doğrultusunda hazırlanan UİP 8937,5 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Oruçoğlu Köyü Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (a) Şile Belediyesi Meclis kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı yasanın 7.b maddesi uyarınca gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir.

          UİP 8937,5 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Oruçoğlu Köyü Uygulama İmar Planı teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (b) kararı ile aynen uygun görülerek 24.01.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.

           24.01.2019 tt.'li UİP-8937,5 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Oruçoğlu Köyü Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 3194 sayılı yasanın 8. maddesine göre askı işlemleri 09.07.2019-07.08.2019 tarihleri arasında gerçekleşmiş olup askı tarihleri içerisinde Oruçoğlu Mahallesi 210 parsel sayılı taşınmaz malik'ince ilgi (c) yazı ile itirazda bulunulmuştur.

          SONUÇ:

          UİP 8937,5 PİN Numaralı Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Oruçoğlu Mahallesi Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık oluru, genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi onayınıza arz olunur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Şile İlçesi, Oruçoğlu Köyü 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan söz konusu itiraza ilişkin ilgili kurumdan görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iade edilmesi uygun görülmüştür.

 

Şile Belediye Meclisimizin onayına sunulur. 04/09/2019

 

KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne;

Şile Belediye Meclisinin 2019 yılı Eylül ayı toplantısının ikinci birleşiminde,

 

Oy birliğiyle karar verildi.

 

Markalarımız
Kardeş Şehirlerimiz
Belediyemizden Haberdar olmak için e-mail ile üye olabilirsiniz.
TC. Şile Belediyesi mobil uygulamasını çok yakında buradan İndirebilirsiniz.
Üsküdar Cad. No: 1 Şile / İstanbul Tüm içerik hakları Şile Belediyesine aittir.